رفتن به بالا

  • مردم این منطقه را دریابید !

    کنگان نیوز - حق دارید عمق مصیبت ما را باور نکنید ! ما خودمان هم هنوز گیج و حیرانیم ! ماخودمان هم هنوز نمی دانیم که چطور شد که اینگونه زیر دست و پای صنعت و رهاورد شوم آن پایمال گشتیم!   مردم کنگان و عسلویه و جم زندگی آرامی داشتند، کوه و دشت و دریا و دیگر نعمت های خدا را در اختیار داشتند و نانی می خوردند و هزار بار  شکر خدا را به جا می آوردند. یک باره و بدون اینکه احدی از ...
  • گرایش های انتخاباتی و انگیزه های رای دهندگان

    اختصاصی کنگان نیوز، رای دهی و مشارکت در انتخابات یکی از رایجترین وجوه مشارکت اجتماعی و سیاسی در جوامع مردم سالار است. رای دادن موثرترین و عملی ترین وسیله برای شهروندان است تا در اداره امور سیاسی کشور نظرات و راهکارهای خود را با انتخاب فرد مورد نظر اعمال کنند.  مشارکت در انتخابات در بسیاری از جوامع تنها علت مشروعیت بخشیدن به نظام سیاسی است و در جوامع مردم سالار ...