رفتن به بالا

  • رانت های رسانه ای از دیرباز تا کنون به قلم : راضیه محمدی

    ر به قلم : راضيه محمدي رانت هاي رسانه اي از ديرباز تا كنون رسانه ها ابزار منافع سياسي ، اقتصادي ،اجتماعي و ... سودجويان نباشند ! خبرنگاري و درج اخبار همواره به عنوان انعكاس صداي حقيقي مردم شناخته شده است اما آيا امروزه تمام رسانه هاي موجود اقدام به درج اخبار واقعي و غيرمغرضانه مي نمايند ؟ آنچه مسلم است اين است كه اين روزها به كرات شاهد عقب نشيني اسطوره هاي بنام دنياي ...