رفتن به بالا

  • ضایعات اداری در کنار ساحل چه می کند

    به گزارش کنگان نیوز، روند سهل انگاری و قدرنشناسی در حفاظت وحمایت از محیط فیزیکی جغرافیایی و بخشهای حاشیه ی چهارگوشه ی شهر و فراموشی نعمت های خدادادی طبیعی باعث شده تا دست تعرض و اهمال گری از دامنه ی کوه تا کنار ساحل، جاذبه های طبیعی و فرصت های زندگی را در شهر کنگان،مورد تهدید قرار دهد.  برای نمونه مشاهده صحنه ی رها سازی ضایعات و زباله ی بازمانده تجهیزات کلاسی در ...