رفتن به بالا

  • تجلیل از پرستاران خانه معلولین شهرستان کنگان توسط موسسه مهراندیش جوانان امروز

    هر وجدانی بیداری با دیدن این گونه مرکز بیدارتر میشود بازید وتجلیل از پرستاران خانه معلولین شهرستان کنگان توسط موسسه مهراندیش جوانان امروز به گزارش کنگان نیوز،  در این امر خیر خواهانه که با حضور جمعی  از مسولین همچون جناب آقای خاکنژاد معاون سیاسی اجتماعی و رئیس محترم فرهنگ وإرشاد جناب اقای مختارزاده وجناب اقای منفرد استاد دانشگاه همراه با أعضاء موسسه مهر ...