رفتن به بالا

  • ” جولان استخدام های قومی و قبیله ای در ادارات کنگان ” به قلم : راضیه محمدی

    " جولان استخدام هاي قومي و قبيله اي در ادارات كنگان " به قلم : راضيه محمدي دير زماني است كه آشفتگي بازار كار در كشورمان به خوبي قابل لمس است ، بي سر و ساماني هاي كه علاوه بر شرايط بحران زده ياقتصادي كشور تا حد زيادي نيز ميتواند ناشي از عدم گماشتن مديريت هاي كارآمد و قانون مند در راس ادارات و نهادهاي دولتي وهمچنين گزينش هاي نابجاي كارمندان بسياري از ادارات دانست . تنها ...