رفتن به بالا

  • به قلم:راضیه محمدی ۲۵ فروردین روز ملی منابع انسانی گرامی باد

    ۲۵ فروردین روز ملی منابع انسانی گرامی باد به قلم : راضيه محمدي به جرات می توان گفت یکی از مهم ترین چالش های سازمانی حفظ و نگهداری نیروهای انسانی و ایجاد تعهد ، انگیزه و افزایش رضایت شغلی در آنهاست و شاید به همین دلیل است که تا کنون کتاب ها و مقالات متعددی در این زمینه به رشته تحریر در آمده است و این مهم همواره دغدغه مدیران شایسته در سازمان ها بوده است . در،صورت عدم توجه ...