رفتن به بالا

  • وضعیت وحشتناک محیط زیست شهرهای نفتخیز بوشهر

    به گزراش کنگان نیوز، اصل 50 قانون اساسی ایران در ارتباط با ممنوعیت آلودگی محیط زیست شهروندان: "در جمهوری‏ اسلامی، حفاظت‏ محیط زیست‏ كه‏ نسل‏ امروز و نسل‌های‏ بعد باید در آن‏ حیات‏ اجتماعی‏ رو به‏ رشدی‏ داشته‏ باشند، وظیفه‏ عمومی‏ تلقی‏ می‏شود. از این‏ رو فعالیت‌های‏ اقتصادی‏ و غیر آن‏ كه‏ با آلودگی‏ محیط زیست‏ یا تخریب‏ ...