رفتن به بالا

  • معلم جمی با اهدای کلیه به شاگردش درس داد

    به گزارش کنگان نیوز، معلمی عشق می خواهد، عشق به انسان، عشق به فداکاری و ایثار، معلمی حس زندگی است و نفس... معلمی عاشقی با فرزندان این آب و خاک است تا ایرانمان همچنان پابرجا بماند برای اینکه کودکان آینده بخندند و بازی کنند و شادی کنان طبیعت میهن را ببویند و مراقبت کنند تا میراث دار خوبی برای نیاکانمان باشند. ریزعلی خواجوی نام‌آشنای همه ایرانیان است. داستان فداکاری ...