رفتن به بالا

  • کنگان با پارازیت و بدون تلویزیون/ مسئولین شفاف سازی کنند

    به گزارش کنگان نیوز، مدتیست که شبکه تلویزیونی دچار اختلال می شوند و لذا عموما این موضوع را بخاطر پارازیت می دانند. اما هنوز هیچ نهادی در این خصوص حاضر به شفاف سازی یا بر عهده گرفتن کار نشده است.   یکی از شهروندان کنگانی در این خصوص با ارسال مطلبی  می گوید: مدتیست در شهر کنگان امواج پارازیت موجب قطع شبکه های تلویزیونی شده و مردم را از دیدن برنامه های تلویزیون و ...