رفتن به بالا

  • در دورترین مدارس کنگان هم هدایت تحصیلی صورت گرفته است

    به گزارش کنگان نیوز، اولین جلسه کمیته هدایت تحصیلی با حضور معاونین آموزش و نوآوری ، پرورشی و تربیت بدنی ، کارشناسان حراست ، ارزیابی عملکرد ، متوسطه اول و دوم ، مشاوران تحصیلی و نماینده مدیران متوسطه اول و دوم در دفتر مدیر آموزش و پرورش این شهرستان برگزار شد. مدیر آموزش وپرورش ضمن تبریک اعیاد رجبیه به اهمیت و جایگاه مشاوره و هدایت تحصیلی و نقش آن در آینده دانش آموزان ...