رفتن به بالا

  • مجید کنگانی را تنها نگذارید

    حضور شاهین بوشهر در لیگ برتر اگرچه ظرفیت های فوتبالی این استان را در عرصه ملی نمایان کرد، اما باید پذیرفت به دلیل نبود همدلی در استان، فراهم نشدن زیرساخت های فنی و مالی کافی، این اتفاق برای این شاهین شگون نداشت؛ طوری که پس از ۳ سال حضور در لیگ برتر، سریال سقوط آن، واگذاری امتیاز به یکی از طلبکارانش و نهایتا توقف فعالیت های فوتبالی اش رقم خورد. به گزارش کنگان نیوز؛ در ...