رفتن به بالا

  • مجید حسینی کنگانی برسد به دست رییس کل بانک مرکزی

      مجید حسینی کنگانی برسد به دست رییس کل بانک مرکزی در حاشیه بخشی از اظهارات رییس کل بانک مرکزی درباره نام شهرستان کنگان جناب آقای دکتر همتی رئیس کل محترم بانک مرکزی، اگر رشادت و دلاور مردی رئیسعلی دلواری و مردمان مقاوم و دلیر مرد بوشهری نبود برای آمدن به همین بنادر جنوبی به قول شما کنگان، منگان باید ویزا می گرفتید. برادر جان، سواد فقط به خواندن و نوشتن نیست و ...