رفتن به بالا

  • به قلم : راضیه محمدی کرونا ، از محدودیت های کسب و کار ها تا بازیابی کسب و کار ها

    كرونا ، از محدوديت هاي كسب و كار ها تا بازيابي كسب و كار ها به قلم راضيه محمدي از آغاز شيوع ويروس كرونا تا كنون بسياري از عادات رفتاري روزمره ما،  دگرگون و يا حذف شده اند ، به طوري كه با گذشت تقريبا پنجماه از اين شرايط بحراني كماكان اين تغيير عادات به وضوح مشاهده مي شوند . بخش وسيعي از فعاليت هاي اجتماعي تعطيل و ميتوانگفت كاملا فراموش شده اند ، وخامت اوضاع تا جايي است ...
  • یادداشت : راضیه محمدی در سال ٩٩برای کسب و کارهای خود بر مبنای شرایط خاص موجود برنامه ریزی کنید

      یادداشت : راضیه محمدی کارشناس ارشد مدیريت بازرگاني در سال۹۹برای کسب و کارهای خود برمبنای شرایط خاص موجودبرنامه ریزی کنید : اگر در فکر شروع یک کسب و کار جدید هستید ، شرایط را به خوبی بسنجید و مطمئن شوید در حین بحران کرونا و حتی پس از فروکش کردن بحران ، در کدام جنبه های زندگی روزمره افراد تغییرات اساسی مشاهده شده و می شود و این تغییرات باعث بروز کدام ...
  • به قلم راضیه محمدی، بازاریان فداکار کنگان

    روز های پایانی سال ۹۸ در بحبوبه شیوع بیماری کرونا سرنوشت تمام جهان به گونه ای دیگر رقم خورد ... اسفند سال ۹۸ را به جای خریدن لباس عید و وسایل هفت سین در به در به دنبال دستکش و ماسک و ...دویدیم ... عید دیدنی مرسوم هر ساله هم تبدیل به قرنطینه های خانگی شد ... بازارها را تعطیل کردیم تا دستمان خالی باشد و شرمنده کودکانمان باشیم اما بیمار نشویم... سال ۹۹ به مراتب شیوه زندگیمان را ...