رفتن به بالا

  • به قلم راضیه محمدی : نقش سازنده شهرداری ها در ارتقای سطح کارآفرینی

    یادداشت : راضیه محمدي نقش سازنده شهرداری ها در ارتقای سطح کارآفرینی در جامعه امروز که همواره با مشکلات معیشتی و اقتصادی مواجه هستیم ، این مدیران شهری هستند که می توانند با ایجاد فضای مناسب جهت خلق فرصت های شغلی جدید و نوآورانه به اقتصاد کشور کمک شایانی کنند. ساماندهی ، رونق و بستر سازی جهت کسب و کارهای مستقل و خصوصی و کمک به کارآفرینان جهت استفاده بهینه از این بستر ...
  • نقش زنان کارآفرین در توسعه جامعه

    موانع و مشکلاتی که زنان همواره در مسیر اشتغال با آنها روبرو هستند را بیشتر بشناسیم و جهت رفع این موانع تلاش کنیم. برای موفقیت و توسعه جوامع مختلف ابتدا باید میزان نقش مستقیم زنان در اشتغال آن جامعه مشخص شده و اینکه آن جامعه تا چه اندازه به این مهم اعتبار بخشیده است قابل سنجش باشد . قطعاً نگاه موشکافانه هر تحلیلگری از این نکته بازنخواهد ماند که اخیراً توجه ویژه ای در ...