رفتن به بالا

  • به قلم داریوش حسینی کنگانی:قرنطینه کردن هوشمند یا شکست از کرونا

    نخستين گام براي كنترل و شكست كرونا پيشگيري هستش، سازمان بهداشت جهاني و تمام متخصصها و صاحب نظرها به اين موضوع تاكيد كردن، كوييد ١٩ براي بقا و گسترش نياز به بدن انسان داره، به همين دليل كشورها اقدام به قطع زنجيره انتقال اين ويروس ميكنند ، دو روش موفق و امتحان پس داده در دنيا وجود داره، روش اول؛ قرنطينه كردن يك منطقه يا كل يك كشور ، اين روش تو كشور كمونيستي چين ...