رفتن به بالا

  • سه هکتارمراتع شهرستان دیر در آتش سوخت

    حمزه اعتماد درگفت و گو با ما افزود: این آتش سوزی عصر روز شنبه آغاز و پس چند ساعت با تلاش بی وقفه ستاد بحران شهرستان و مشارکت مردم مهار شده است. وی اظهارکرد: علت این آتش سوزی که در بقایای گندمزارهای منطقه زخ داد از سوی کارشناسان در دست بررسی است. روستای سهول منطقه کشاورزی و در ۳۰ کیلومتری دیر مرکز شهرستان قرار دارد. کشاورزان منطقه از بقایای مزارع پس از برداشت گندم به ...