رفتن به بالا

  • جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان کنگان

    به گزارش کنگان نیوز، عباس جمشیدی فرماندار با تاکید بر اهمیت تعلیم و تربیت گفت: مشارکت مردم در امر آموزش و پرورش موجب می گردد تا آنان نسبت به این امر مهم حساس شوند و در حفظ و رشد آن اهتمام ورزند. رئیس شورای آموزش و پرورش بیان کرد: آموزش و پرورش محور توسعه است و اگر بخواهیم در زمینه های مختلف علمی و فرهنگی پیشرفت داشته باشیم باید به آموزش و پرورش و مدرسه توجه کنیم و ...
  • آموزگاری فرماندار کنگان در کلاس درس دانش آموزی

    به گزارش کنگان نیوز؛ فرماندار کنگان برای دقایقی بر سرکلاس درس دانش آموزان کنگانی، حضور یافت و در پیوند با قوای سه گانه کشوری و امر انتخابات مطالبی را بیان نمودند. عباس جمشیدی فرماندار سپس در نشستی در دفتر دبیران آموزشگاه شهید فرحی بمنظور رسیدگی به مشکلات دبیران با آنان به گفتگو ...