رفتن به بالا

  • دوشنبه های ادبی کنگان + تصاویر

    کنگان نیوز، دوشنبه های ادبی شهر کنگان هر دوشنبه برگزار می شود. درجمع بها رانه های ادب در دوشنبه شعر وداستان کنگان ودر محفل اساتید خوش فکر وکلام،جناب محمود ابراهیمی واستاد عبدالهی وجناب جاگرانی وجناب خاک نژاد وهمیاری فرهیختگان گرام ،ثابت ومهاجری،دل سپردیم به دلوایه های صاحبان قلم کنگان به پاس حرمت سالانه ای که درحال گذر بودیم ،به ارزوی سالی خوش از برای ...