رفتن به بالا

  • شوراهای اسلامی می توانند زمینه توسعه و پیشرفت شهرستان را فراهم نمایند

    به گزارش کنگان نیوز، فرماندار کنگان ضمن آمادگی برای برگزاری جلسات متعدد کارشناسی با شوراهای اسلامی بویژه اعضاء شورای اسلامی شهرستان، یادآور شد: از ظرفیتهای قانونی شوراهای اسلامی درست استفاده نشده است در حالیکه به استناد قانون اساسی ، شوراهای اسلامی می توانند درجامعه امروزی ، منشأ اثر باشند دراین جلسه طاها دشتی مطلق رئیس شورای اسلامی شهرستان ،  درحوزه تجارت و ...