رفتن به بالا

  • مشاغل خانگی راهکار مهمی برای ایجاد اشتغال و درآمد خواند

    به گزارش کنگان نیوز، جمشیدی فرماندار کنگان اظهار داشت: با توجه به اینکه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری نقش بسیار مهمی در تحقق اهداف اقتصادی دولت در شهرستان دارد انتظار میرود این کارگروه به طور فعال و پویا بتواند به وظایف خود عمل نماید. جمشیدی افزود: یکی از تکالیف این کارگروه اتخاذ راهکارها و سیاستهایی جهت رونق بخشی به روان سازی و تسهیل فضای کسب و کار است و طبعا این ...