رفتن به بالا

  • کشف کارگاه غیر بهداشتی تولید نوشابه در ایران!

    متن شایعه "کشف محل تولید و تهیه نوشابه تحت لیسانس در ایران....نوش جان.... عکساشو ببین ... فاضلاب می خوریم....   پاسخ شایعه 1. این تصاویر به ایران تعلق ندارد و چناچه از متن خبر در سایتهای مختلف و تصویر و یونیفورم مامورین حاضر در صحنه مشخص است، مربوط به پاکستان است. 2. این کارگاه ساخت نوشابه های تقلبی در شهر Gujranwala در سپتامبر 2015 توسط پلیس و مامورین بهداشت کشف و پلمپ شده ...