رفتن به بالا

  • آگهی مزایده عمومی

    کنگان نیوز- شرکت بین المللی ساروج بوشهر(سهامی عام)در نظر دارد ماشین آلات سنگین بلا استفاده موجود در کارخانه سیمان کنگان به شرح زیر را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.از متقاضیان شرکت در مزایده دعوت میشود برای بازدید از ماشین آلات و دریافت اسناد مربوطه از روز دوشنبه تاریخ ۹۴/۰۹/۰۹ تا روز دوشنبه تاریخ ۹۴/۰۹/۱۶ به دبیرخانه کارخانه سیمان کنگان به آدرس : کنگان ، ...