رفتن به بالا

  • تقدیم به زخم های مدینه (بازدید از نمایشگاه)

    کنگان نیوز؛ درشبانه شب سوگ بانوی دریایی ولایت،بشوری شتاب ،به شوقی پراز التهاب،چنگاچنگی به دل،سنگاسنگی به گل،پای براستان گزاردم ودل به دیدار،یاری ویارانی از جماعت هنر همراه،اغازینش ارام ارام جاودانه سرود فرشتگان رادر خواهی یافت درنمایی قطعه ای ازبهشت به لطافت درون  ودمدمای خنکای دم بهشت،پای از پای که بر داری، هرم داغ مذاب است و خروش اتش،درپساپیش نعره ...
  • افتتاح نمایشگاه زخم مدینه در کنگان

    به گزارش کنگان نیوز، مدیر حوزه های علمیه کشور و امام جمعه موقت قم در آیین افتتاح این نمایشگاه گفت: جامعه ما به برگزاری چنین نمایشگاه های معنوی نیازمند است. آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری افزود: بازخوانی وقایع مهم اسلامی در قالب برگزاری نمایشگاه و امثال آن می تواند به درک فضا و شرایط آن زمان و حفظ و قدر دانستن گوهر گرانبهای دین کمک کند. وی در پایان با تسلیت ایام فاطمیه ...