رفتن به بالا

  • مقام نخست زایمان طبیعی استان متعلق به بیمارستان امام خمینی (ره) کنگان است

    به گزارش کنگان نیوز، رییس بیمارستان امام خمینی (ره) کنگان گفت: بیشترین آمار مربوط به زایمان طبیعی در استان بوشهر در سال ۹۴ مربوط به بیمارستان کنگان است. وی با اشاره به تشویق و ترغیب مادران باردار به زایمان طبیعی خاطرنشان کرد: بیمارستان امام خمینی (ره) کنگان در سه‌ماهه نخست سال ۹۵ نیز همچنان مقام نخست را در انجام زایمان طبیعی دارا است. دکتر حیدری در رابطه با وضعیت ...