رفتن به بالا

  • ریاست های سمبولیک یکساله در شورای شهر کنگان !

    رياست هاي سمبوليك يكساله در شوراي شهر كنگان ! به قلم راضيه محمدي  كارشناس ارشد مديريت                                                   با گذشت سه سال از فعاليت شوراي شهر كنوني و تعويض چهار رييس تا كنون جايگاه اين شورا در اذهان مردم چيست؟ آيا اين شورا تاكنون در شناسايي و حل مشكلات شهري از صفر تا صد و خرد و كلان ، موفق بوده است؟ شوراهاي شهر اساسا با هدف خدمت به مردم روي كار آمده ...