رفتن به بالا

  • دوشنبه های ادبی کنگان + تصاویر

    کنگان نیوز، دوشنبه های ادبی شهر کنگان هر دوشنبه برگزار می شود. درجمع بها رانه های ادب در دوشنبه شعر وداستان کنگان ودر محفل اساتید خوش فکر وکلام،جناب محمود ابراهیمی واستاد عبدالهی وجناب جاگرانی وجناب خاک نژاد وهمیاری فرهیختگان گرام ،ثابت ومهاجری،دل سپردیم به دلوایه های صاحبان قلم کنگان به پاس حرمت سالانه ای که درحال گذر بودیم ،به ارزوی سالی خوش از برای ...
  • دوشنبه این هفته را به مناسبت حکیم توس بزرگ شاعر حماسه ایران برگزار شد

    کنگان نیوز - دوشنبه این هفته را به مناسبت حکیم توس ،بزرگ شاعر حماسه سرای ایران زمین اغاز کردیم.چو ایران نباشد تن من مباد،مروری اندک به شاهکاری گران سنگ ،شاهنامه.درادامه خانم رضایی جوان داستان دیگری از نوشته هایش را خواند،رضایی حرفهایی برای گفتن خواهد داشت،خانم فرخنده شاعر خوش فکر این دیار اثر دیگر خود را خواتش ومورد بررسی قرار گرفت،خانم شادمان نیز خوانش جدیدی داشت ...