رفتن به بالا

  • خودروهای شوتی؛ ارابه‎ی مرگ برای مرزنشینان

    محمد مظفری* شوتی، این کلمه برای بسیاری از رانندگان جاده های استان که در امتداد سواحل قرار دارد، با سرعت و سبقت های غیرمجاز و ترس از برخورد با آنها همراه است. خودروهایی که چند سالی است با سرعت بالاتر از ۱۲۰ کیلومتر در ساعت جاده های استان را به تسخیر خود دراورده اند و در موارد بسیاری عامل جانباختن انسان های بیگناه و تصادف های شدید می شوند. همین چند روز پیش بود که یک ...