رفتن به بالا

  • کیفیت پایین بنزین در استان بوشهر و کنگان

    به گزارش کنگان نیوز ،برخی از شهروندان کنگان و استان مدعی هستند در هفته های گذشته پس از سوختگیری در جایگاه مختلف استان و شهرستان به دلیل خوب کار نکردن خودروهایشان، راهی مرکز معاینه فنی شده اند که آنجا دلیل این موضوع وجود آب در بنزین و آسیب رسیدن به شمع خودرو عنوان گردیده است. همچنین در گناوه نیز ابهاماتی در این خصوص ایجاد شده، طوری که مدیر مرکز معاینه فنی این شهر ...