رفتن به بالا

  • نشست ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان کنگان برگزار شد

    به گزارش کنگان نیوز، در ابتدای این نشست خاکنژاد ضمن تشکر و قدردانی از ادارات و نهادها خصوصاً شهرداری ها و شوراها که همواره حامی ورزش شهرستان بوده اند افزود: منطقه ویژه نیز با حمایت از ورزش شهرستان قدم های موثری در زمینه کاهش آسیبهای اجتماعی بردارد.  معاون سیاسی اجتماعی فرماندار اظهار داشت: شهرستان کنگان پتانسیل های خوبی در حوزه ورزش دارد و در همین راستا ضرورت ...