رفتن به بالا

  • جنگ بزرگ شادی کنگان با حضور مهران غفوریان

    کنگان نیوز، جنگ بزرگ شادی پنجشنبه با حضور طنز پرداز ایران مهران غفوریان و مقلد صدای ایران محمد رضا ذریه در سالن ورزشی کنگان با مدیریت محمد جواد ال ابراهیم برگزار شد. عکس نوید کاردان ...