رفتن به بالا

  • خواستار تسریع در تکمیل اتوبان کنگان – دوراهک شدند

    در این جلسه فرماندار کنگان ضمن تقدیر و تشکر از توجه ویژه استاندار محترم به بحث و تکمیل جاده کنار گذر کنگان ، بر نقش شهرستان کنگان به عنوان میزبان صنایع نفت و گاز تاکید نمودند. عباس جمشیدی گفت: با توجه به افزایش ناگهانی و فوق العاده  جمعیت شهر  و حضور بیش از 30 هزار نفر نیروی شرکتی و وابسته به صنایع نفت و گاز این شهر ، به شهر خوابگاهی مبدل ساخته و این نگرانی بیش از ...