رفتن به بالا

  • مدیریت انرژی؛ مدیریت کلان در پایتخت انرژی ایران

    کنگان نیوز، استان بوشهر با دارا بودن سهمیه قابل توجهی از تولید انرژی کشور مهم ترین و حائز اهمیت ترین استان در تولید انرژی می باشد. وجود میادین بزرگ گازی و نفتی و نیروگاه اتمی باعث شده جایگاه اول را در تولید انرژی کشور به خود اختصاص دهد. این قابلیتها باعث شده تا نام پایتخت انرژی ایران به این استان اطلاق شود. در بین قابلیت ها و پتانسیل های انرژی استان، منطقه ویژه  ...