رفتن به بالا

  • نقش زنان کارآفرین در توسعه جامعه

    موانع و مشکلاتی که زنان همواره در مسیر اشتغال با آنها روبرو هستند را بیشتر بشناسیم و جهت رفع این موانع تلاش کنیم. برای موفقیت و توسعه جوامع مختلف ابتدا باید میزان نقش مستقیم زنان در اشتغال آن جامعه مشخص شده و اینکه آن جامعه تا چه اندازه به این مهم اعتبار بخشیده است قابل سنجش باشد . قطعاً نگاه موشکافانه هر تحلیلگری از این نکته بازنخواهد ماند که اخیراً توجه ویژه ای در ...
  • بانوان به عنوان قشری اثر گذار در جامعه مشارکت کنند

    به گزارش کنگان نیوز، فرماندار شهرستان کنگان گفت: باید از امکاناتی که در این شرایط دارا هستیم جهت رفع مشکلات استفاده ببریم زیرا مشکلات به یکباره حل نمیشود و با بستر سازی زمینه در برطرف کردن آنها گام برداشت .   یوسفی در جلسه  هم اندیشی امور بانوان با حضور  مدیر کل دفتر امور زنان و خانواده استانداری ، فرناز مجاب دبیر کانون کار افرینان و رییس کمیسیون بانوان در ...