رفتن به بالا

  • دوشنبه این هفته را به مناسبت حکیم توس بزرگ شاعر حماسه ایران برگزار شد

    کنگان نیوز - دوشنبه این هفته را به مناسبت حکیم توس ،بزرگ شاعر حماسه سرای ایران زمین اغاز کردیم.چو ایران نباشد تن من مباد،مروری اندک به شاهکاری گران سنگ ،شاهنامه.درادامه خانم رضایی جوان داستان دیگری از نوشته هایش را خواند،رضایی حرفهایی برای گفتن خواهد داشت،خانم فرخنده شاعر خوش فکر این دیار اثر دیگر خود را خواتش ومورد بررسی قرار گرفت،خانم شادمان نیز خوانش جدیدی داشت ...