رفتن به بالا
  • سه شنبه - ۳۰ دی ۱۳۹۹ - ۰۱:۱۵
  • کد خبر : ۶۲۲۱
  • مشاهده :  192 بازدید
  • چاپ خبر : *خط انتقال یا خط خون*

*خط انتقال یا خط خون*

*خط انتقال یا خط خون* -سید رضا محمودیرئیس شورای شهر ریز ۶ ماه از پروژه ی سلّاخی شهرریز،خط انتقال آب می گذرد،۶ ماه است خون، عرق ،گودال و گردوغبار در شهر ریز کودتا کرده اندو مردمِ عصبانی،دلخور،خسته و شاکیدستشان به هیچ جا بند نیستو استاندار و مدیرکل بی لیاقتش هم احساس هیچ گزشی و وزشی […]

*خط انتقال یا خط خون*

-سید رضا محمودی
رئیس شورای شهر ریز

۶ ماه از پروژه ی سلّاخی شهرریز،خط انتقال آب می گذرد،
۶ ماه است خون، عرق ،گودال و گردوغبار در شهر ریز کودتا کرده اند
و مردمِ عصبانی،دلخور،خسته و شاکی
دستشان به هیچ جا بند نیست
و استاندار و مدیرکل بی لیاقتش
هم احساس هیچ گزشی و وزشی نمی کنند.

هنوز لوله ها را نصف و نیمه
نینداخته بودند که استاندار و زیردستانِ زبردستش به هر طریق ممکن آن را افتتاح کردند

.پروژه ای که هنوز کامی به مردم نداده بود و دولتی ها به فکر آن بودند که در هفته ی دولت افتتاحش کنند.

اغلب مجموعه ی شورا نه اطلاع کافی داشتند و نه اگر اطلاع داشتند رضایتی داشتند،اما این رضایت و اطلاع برای
مقامات مگر ذره ای ارزش داشت؟

این پروژه فقط حفاری شده بود و لوله
ها بطور ناقص در گود خوابیده بودند. نه منهول ها ساخته شده بود،نه اتصالات نصب شده
بود ،نه آب در لوله ها جاری شده بود،نه
تست های فنی انجام شده بود و نه حتی خاکی بر روی لوله ها ریخته شده بود،چه برسد به آنکه آسفالتش را ترمیم کرده باشند؛مقامات با این شرایطِ گوشت و خون و زخم پروژه را بصورت ویدئو کنفرانس در روزهای اول شهریور افتتاح کردند.

پیمانکار بنا به دلایلی از انجام و ادامه ی پروژه خودداری کرد و با دستور فرماندار
اداره آبفا مسئول تکمیل پروژه شد.

اداره آبفای شهرستان ادامه لوله ها را جای گذاری کرد و محل حفاری را با
خاک پر کرد.
اما هنوز مشکلات و راههای زیادی تا اتمام پروژه بود.بضاعت و توانایی آبفای
شهرستان بیش از این نبود و باید از استان ،جهت اتمام پروژه ،مدیریتی قوی به عمل می آمد.
از شهرداری و شورای شهر ریز خواسته شد با قیمتی بسیار پایین پروژه را انجام دهند که به دلیل اختلاف نظر فاحش در قیمت و مشخص نبودن ساز و کار قانونی توافقی صورت نگرفت.

علی رغم صورتجلسه های قاطع شهرداری با اداره آب برای ترمیم
آسفالت و مکاتبه و مکالمه با
استان و رونوشت به نهادهای مرتبط
هیچ پاسخ مناسبی به شورا و شهرداری داده نشد.
در ادامه بدلیل احتمال تجمع مردم و
اعتراض عمومی به نهاد امنیتی و امام
جمعه نیز نامه ای ارسال شد تا برای
اتمام کار و جلوگیری از احتمالات امنیتی
برای ختم به خیر شدن این موضوع وارد عمل شوند.

شورا و شهرداری حتی طبق صورت جلسه خود میتوانست از آبفا شکایت
قانونی به عمل آورد اما سعی در تعامل
و حفظ آرامش را در دستور کار خود قرار داد.
در طی پنج ماه اخیر هر روز وعده و دروغهای فراوان ما را امیدوار می ساخت که پیمانکار برای اجرای کار
به شهر ریز خواهد آمد.
اما غافل از آنکه پیمانکار بیش از پنج ملیارد از کارفرما(آبفای استان )طلب کار است و حاضر به انجام و اتمام پروژه نیست؛
و آنچه تاکنون مسلم گردیده پولی در
بساط نیست که به پیمانکار بدهند و یا آنقدر کم است که کفاف آن را نمی دهد
که پیمانکار را دلگرم کند.

در این شرایط نامساعد مالی و دروغهای
مفتضحانه ی مسئولان در طی ماهها
حالا از شهرداری ریز میخواهند در قبال
گرفتن اوراقی که نه مبلغ و نه سررسید آن مشخص است و نه حتی مشخص است که از لحاظ قانونی حق انجام آن را دارد یا نه ،خودش بقیه پروژه را انجام بدهد.خنده آور است که می خواهند
باری از دوش خودشان بردارند تا ما با پول مردم کار پیمانکار را تمام کنیم.

هر روز مکاتبه،نشست،مکالمه،استدعا و خواهش شورا و شهرداری ریز برای اتمام
کار تاکنون به هیچ نتیجه ای نرسیده و احتمال آن میرود که این روند ادامه داشته باشد.

ظاهرا نه برای پیمانکار ،نه آبفای استان و نه هیچ مسئول مرتبطی اهمیت ندارد که مردم شهر ریز هر روز خون دل میخورند و خودروهایشان در این ویرانه گاهی که ساخته اند نابود شده ؛هر روز هراس دارند که بچه هایشان در گودالی
سرازیر شود و یا راننده ای در حفره ای عظیم بیفتد.

شرم آور و ننگین است که صدای ما به هیچ جا نمیرسد؛استانداری که نتواند
مشکل پروژه ای با این مقدار پول را حل کند باید برود دکان داری کند نه سکان داری

اخبار مرتبط