رفتن به بالا
  • چهارشنبه - ۵ شهریور ۱۳۹۹ - ۱۳:۰۱
  • کد خبر : ۵۹۴۷
  • مشاهده :  107 بازدید
  • چاپ خبر : 🚢تعیین شناور مطلوب حمل بار برای بندر کنگان

🚢تعیین شناور مطلوب حمل بار برای بندر کنگان

🚢تعیین شناور مطلوب حمل بار برای بندر کنگان 🔸مطالعات انجام شده توسط مهندسین مشاور سازه پردازی در سال ۱۳۸۵ با عنوان “پروژه امکانسنجی ایجادتاسیسات صیادی در مجاورت تاسیسات تجاری بندر کنگان” تقاضای جابجایی بار در بندر در سال ۱۴۰۴ را برابر با ۵۷۹۰۰ تن نشان میدهد. هر چند تناژ اعلام شده باید برای شرایط حاضر […]

🚢تعیین شناور مطلوب حمل بار برای بندر کنگان


🔸مطالعات انجام شده توسط مهندسین مشاور سازه پردازی در سال ۱۳۸۵ با عنوان “پروژه امکانسنجی ایجاد
تاسیسات صیادی در مجاورت تاسیسات تجاری بندر کنگان” تقاضای جابجایی بار در بندر در سال ۱۴۰۴ را برابر با ۵۷۹۰۰ تن نشان میدهد. هر چند تناژ اعلام شده باید برای شرایط حاضر به روز رسانی شود، جابجایی این مقدار کالا در مدت یک سال در مقایسه با وضعیت حال حاضر بنادر بزرگ تجاری کشور بیانگر عملکرد نسبی کم این بندر میباشد. با توجه به تردد لنجهای فراوان در منطقه، بار مذکور توسط این لنجها نیز قابل جابجا شدن است. ولی مقررات و ضوابط موجود در خصوص ارتقای لنجهای چوبی به شناورهای فلزی لزوم در نظر گرفتن
شناور فلزی را مشخص مینماید.
منظور از شناور فلزی، شناورهای از کلاس لندینگ کرافت )Landing Craft( یا شناورهای مشابه فلزی است که برای جابجایی بار در تناژ کم، استفاده میشوند. لکن از آنجا که سازمان بنادر و دریانوردی نیز طی مطالعاتی نهایتاً شناور مطلوب جایگزین را از کلاس اول معرفی کرده است، لذا در این گزارش و در انتخاب شناور طرح، روی این نوع شناور تمرکز شده است. با توجه به مطالعات بازار و اقتصاد منطقه )میزان بار برآورد شده و تخمینهای اولیه جابجایی کالا(، عنایت به جایگاه بندر کنگان به عنوان یک بندر محلی و مطالعات انجام شده در خصوص جایگزینی شناورهای سنتی، در مطالعات ذکر شده شناورهای با ظرفیت کمتر از ۲۵۰۰ تن به عنوان ناوگان امکانپذیر برای جابجایی کالا در این بندر پیشنهاد داده شدهاست. چراکه اگر شناورهای بزرگتری برای جابجایی بار در نظر گرفته شود، این شناور در بسیاری از ایام به صورت نیمهپر جابجا خواهد شد. این اتفاق با توجه به عدم توزیع یکنواخت بار در طول سال، امری محتمل است، زیرا مقدار بار وارداتی و صادراتی در بعضی از ماههای سال بیشتر و در بعضی از ماههای سال کمتر است و دارای روند یکنواختی نیست. تناژ پیشنهادی شناور
طرح با در نظر گرفتن سناریوهای مختلف و جانمایی بندر برای هر یک از آنها ارائه خواهد شد.
با توجه به نتایج مطالعات مشاور سازه پردازی در سال ۱۳۸۵ و نیز نتایج مطالعات سازمان بنادر و دریانوردی و با در نظر گرفتن امکان توسعه بیشتر در سالهای آتی برای بندر کنگان، شناور طرح برای جانمایی تأسیسات دریایی در توسعه بندر کنگان شناور لندینگ کرافت با ظرفیت ۲۵۰۰ تن پیشنهاد می شود.

اخبار مرتبط