کنگان نیوز: شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس واقع در استان خوزستان، شهرستان بهبهان در نظر دارد از بین متقاضیان واجد شرایط پس از کسب موفقیت در آزمون کتبی، آزمون های روانشناختی، مصاحبه عمومی و تخصصی مطابق قوانین کار و تامین اجتماعی دعوت به همکاری نماید.

کنگان نیوز: به گزارش پایگاه خبری عصر جهان، شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس با صدور اطلاعیه ای دفترچه راهنمای آزمون استخدامی شرکت پالایش گاز بیدبلند را به شرح زیر منتشر نمود.

با استعانت از خداوند متعال و با راهبرد توسعه کیفیت و کمیت تولیدات پتروشیمی و کمک به خودکفایی ایران اسلامی شرکت پالایش گاز بید بلند خلیج فارس واقع در استان خوزستان، شهرستان بهبهان در نظر دارد بر اساس ضوابط و مقررات شرکت، از بین متقاضیان واجد شرایط بر اساس جدول ذیل، نیروی انسانی مورد نیاز خود را پس از کسب موفقیت در آزمون کتبی، آزمون های روانشناختی، مصاحبه عمومی و تخصصی مطابق قوانین کار و تامین اجتماعی دعوت به همکاری نماید.
تاریخ های مهم

الف – جدول نیروی انسانی مورد نیاز

تبصره ۱ : برای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی از دانشگاه صنعتی شریف/ صنعتی امیرکبیر/علم و صنعت/ تهران/صنعتی اصفهان/ صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی/ علامه طباطبایی / تربیت مدرس/شهید بهشتی/ فردوسی مشهد/ شیراز/ تبریز و نفت یک نمره تقلیل در حداقل معدل کل مورد قبول منظور میگردد.
تبصره ۲ : داوطلبان گروه های منابع انسانی، حسابداری و بازرگانی می بایست دارای حداقل ۴ سال سابقه کار مفید و مرتبط با مدرک تحصیلی با سابقه پرداخت حق بیمه بابت سوابق مذکور باشند.
ب- شرایط عمومی و اختصاصی :
۱ -تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران
۲ -التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۳ – اعتقاد به دین اسلام و یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۴ -دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه یا داشتن برگ معافیت دائم قانونی غیر پزشکی
تبصره ۱ : تاریخ ترخیص از خدمت وظیفه و یا صدور کارت معافیت دائم قانونی باید قبل از تاریخ( ۲۳ / ۳ / ۱۳۹۷ )اولین روز ثبت نام باشد.
تبصره ۲ : ادامه مراحل استخدامی کلیه پذیرفته شدگانی که دارای کارت پایان خدمت وظیفه یا داشتن برگ معافیت دائم قانونی می باشند، در صورت موفقیت در کلیه مراحل استخدامی و پس از معاینات پزشکی طبق استانداردهای بهداشت و درمان مورد تایید شرکت بلامانع خواهد بود .
۵ – دارا بودن حداکثر ۲۸ سال سن برای دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی، حداکثر ۳۲ سال سن برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی و حداکثر ۳۶ سال سن برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد تا قبل از تاریخ( ۲۳ / ۳ / ۱۳۹۷ )اولین روز ثبت نام
تبصره ۱ : سنوات خدمت نظام وظیفه به حداکثر سن داوطلبان افزوده می شود .
-۶ دارا بودن دانشنامه یا گواهینامه موقت فراغت از تحصیل از دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم و تحقیقات فناوری و یا دانشنامه تحصیل در دانشگاه های خارج از کشور که به تایید وزارت علوم رسیده باشد.
تبصره ۱ : تاریخ فراغت از تحصیل داوطلبان می بایست قبل از تاریخ ۲۳ / ۳ / ۱۳۹۷ )اولین روز ثبت نام باشد .
تبصره ۲ : مدرک تحصیلی زمان ثبت نام ملاک استخدام خواهد بود و در صورت مشاهده تخلف در هر مرحله پذیرش داوطلب کن لم یکن تلقی و حق هیچگونه اعتراضی وجود نخواهد داشت. ضمناً شرکت هیچ گونه تعهدی نسبت به تعدیل مدرک تحصیلی کارکنان در طول دوران خدمت ندارد.
۷ – بررسی تندرستی و توانائی کامل جسمی و روانی برای انجام شغل محوله، مطابق استانداردهای بهداشت و درمان مورد تایید شرکت انجام خواهد شد.
۸ – عدم محکومیت به فساد اخلاقی، نداشتن سابقه محکومیت و سوء پیشینه کیفری.
۹ – عدم اشتغال به تحصیل در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی )موکداً اعلام می گردد چنانچه در مراحل استخدامی مشخص شود داوطلبی اشتغال به تحصیل دارد ادامه مراحل استخدامی وی منتفی خواهد شد.(
۱۰ – عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر.
ج- امتیازات ویژه :
۱ – جهت متقاضیان بومی و خانواده شهدا و ایثارگران در کلیه مقاطع تحصیلی بر اساس جدول ذیل امتیاز ویژه در نظر گرفته خواهد شد.

۲ – افراد بومی شهرهای استان خوزستان و شهرستان بهبهان و روستا های تابعه بر اساس احراز حداقل یکی از شرایط ذیل شناخته میشود:
* محل تولد
* محل صدور شناسنامه
* محل اخذ مدرک تحصیلی دیپلم
تبصره ۱ : ملاک شناسایی شهرهای استان خوزستان و شهرستان بهبهان آخرین تقسیمات جغرافیایی کشور میباشد.
تبصره ۲ : اولویت امتیاز تخصیص داده شده برای افراد بومی و ایثارگر صرفاً در مرحله اعلام نتایج نهایی در نمره کتبی لحاظ خواهد شد.
تبصره ۳ : امتیاز تخصیصداده شده برای خانوادههای شهدا و ایثارگران بومی به صورت تجمیعی محاسبه میگردد.
تبصره ۴ : جهت استفاده از امتیاز تخصیص دادهشده برای خانوادههای شهدا و ایثارگران ارائه کد ۱۲ رقمی و اسکن کارت مربوطه الزامی است.
د- مراحل و مواد آزمون:
۱ – این آزمون در دو مرحله برگزار خواهد شد. در مرحله اول شرکت کنندگان توسط آزمون کتبی و روانشناختی مورد سنجش قرار می گیرند و براساس نتایج مرحله اول آزمون، ۵ / ۲ برابر ظرفیت استخدامی به مرحله دوم جهت مصاحبه تخصصی دعوت خواهند شد و پس از انجام مصاحبه متناسب ظرفیت استخدامی، حائزین بالاترین نمرات جهت انجام طب صنعتی دعوت خواهند شد.
۲ – در آزمون کتبی و روانشناختی به هر یک از داوطلبان، چهار دفترچه شامل دو دفترچه حاوی سوالات روانشناختی، یک دفترچه حاوی سوالهای عمومی و یک دفترچه حاوی سوالهای اختصاصی داده خواهد شد.
۳ -کلیه دروس آزمون عمومی و اختصاصی به صورت چهارگزینهای لحاظ می گردد. ضمناً به ازای هر سوال غلط، یک سوم نمره منفی در نظر گرفته خواهد شد.
۵ -نمره کل آزمون بر اساس ۵۰ ٪ نمره آزمون عمومی و ۵۰ ٪ نمره آزمون اختصاصی محاسبه می گردد.
۶ – مواد آزمون کتبی عمومی و تخصصی به شرح زیر می باشد:
* مواد آزمون کتبی عمومی
۱ – مهارت های هفتگانه فنّاوری اطلاعات ( ICDL ( …………..ضریب یک
۲ – زبان و ادبیات فارسی…………………………………………………. ضریب یک
۳ – زبان انگلیسی عمومی…………………………………………………. ضریب دو
۴ – هوش و توانمندیهای ذهنی…………………………………………. ضریب دو
* مواد آزمون کتبی تخصصی
مواد آزمون کتبی تخصصی براساس رشتههای تحصیلی مورد پذیرش به شرح جدول ذیل میباشد:


*تمامی دروس تخصصی دارای ضریب یک می باشند.
ه- مراحل ثبت نام:
– مراجعه به وب سایت آزمون به نشانی : www.pgbidboland.ir
– تکمیل فرم تقاضانامه الکترونیکی در سایت مذکور
– ارسال عکس ۴ × 3 پرسنلی با زمینه سفید یا روشن
تذکر ۱ : عکس پرسنلی به صورت تمام رخ، بدون عینک ، کراوات یا کلاه گیس و … باشد
تذکر ۲ : عکس پرسنلی خواهران با مقنعه و با رعایت حجاب کامل به شکلی که تمام صورت مشخص باشد.
تذکر ۳ : عکس پرسنلی می بایست جدید بوده و در صورت هرگونه تغییر ظاهری و یا عمل جراحی منجر به تغییر در چهره به هر شکل ممکن داوطلب می بایست نسبت به تهیه عکس جدید اقدام نماید.
– ارسال تصویر صفحات اول ،دوم و صفحه توضیحات شناسنامه
– ارسال تصویر پشت و رو کارت ملی
– ارسال تصویر کارت پایان خدمت و یا معافیت (جهت داوطلبان ذکور)
– ارسال تصویر آخرین مدرک تحصیلی
و – نحوه پرداخت وجه ثبت نام :
داوطلبان در صورت دارا بودن شرایط لازم می توانند از چهارشنبه ۲۳ / ۳ / ۹۷ لغایت ساعت ۲۴ روز چهارشنبه ۶ / ۴ / ۹۷ جهت ثبت نام به آدرس اینترنتی www.pgbidboland.ir مراجعه و پس از ارائه اطلاعات درخواستی و واریز آنلاین مبلغ سیصد هزار ریال ۳۰۰/۰۰۰ ریال (معادل سی هزار تومان) به عنوان هزینه ثبت نام نسبت به اخذ کد رهگیری خود اقدام نمایند .
نکات مهم در خصوص ثبت نام و برگزاری آزمون:
۱ . زمان دریافت اینترنتی کارت ورود به جلسه از وب سایت مذکور روز پنجشنبه ۲۱ / ۴ / ۹۷ لغایت ساعت ۲۴ روز دوشنبه ۲۵ / ۴ / ۹۷ میباشد.
۲ . ساعت و محل برگزاری آزمون در زمان دریافت کارت و از طریق سامانه فوق الذکر اعلام می گردد.
۳. جهت جلوگیری از اتلاف وقت در هنگام ثبت نام، اسکن مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام را تهیه نموده و همچنین جهت واریز وجه ثبت نام از اطلاعات مربوط به رمز دوم (اینترنتی) و cvv2 کارت بانکی خود و همچنین فعال بودن امکان خرید اینترنتی کارت بانکی خود اطمینان حاصل فرمایید .
۴ . ثبت نام زمانی تکمیل می باشد که شماره رهگیری از طریق سیستم به متقاضی اعلام گردد.
۵ . مسئولیت صحت ثبت اطلاعات در سایت اینترنتی به عهده شخص متقاضی می باشد. بدیهی است چنانچه مغایرتی در مندرجات مدارک ارائه شده با شرایط آگهی شرکت وجود داشته باشد از ادامه مراحل جذب متقاضی در هر مرحله جلوگیری به عمل خواهد آمد و متقاضی حق هیچ گونه اعتراضی نخواهد داشت.
تذکر: به طور مکرر مشاهده گردیده افرادی که ثبت نام خود را از طریق کافی نت و یا از طریق شخص ثالث انجام می دهند و در ورود اطلاعات و صحت ان دچار مشکل شده و در فرآیند شرکت در آزمون اختلال جدی به وجود می آید لذا خواهشمند است در هنگام ثبت نام از ورود صحیح و کامل کلیه اطلاعات خواسته شده برابر مشخصات داوطلب اطمینان حاصل نمایید.
۶ . همراه داشتن کارت ورود به جلسه و شناسنامه یا کارت ملی در روز برگزاری آزمون ضروری خواهد بود.
۷ . داوطلبان می بایست پس از اخذ کارت ورود به جلسه آزمون از طریق سایت، نسبت به کنترل مشخصات فردی خود، مدرک تحصیلی، معدل، شماره داوطلبی، شماره صندلی و ساعت و محل برگزاری آزمون اقدام نمایند.
۸ – به مدارک ناقص، مبهم، مخدوش یا ناخوانا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۹ – اسامی پذیرفته شدگان نهایی پس از انجام آزمون مرحله دوم (مصاحبه علمی) اعلام خواهد شد.
تذکرات مهم:
۱ -ثبت نام متقاضیان صرفاً از طریق سایت مذکور و به صورت اینترنتی بوده و نیازی به ارسال مدارک
نمیباشد.
۲ -به تقاضای ثبت نام اینترنتی متقاضیانی که پس از مهلت مقرر اقدام نمایند، ترتیب اثر داده نخواهد
شد.
۳ – ثبت نام در آزمون صرفاً اینترنتی و براساس آگهی مندرج در سایت شرکت به نشانی www.pgbidboland.ir انجام خواهد شد.
-۴ جذب نیروی انسانی در شرکت بر اساس موفقیت متقاضیان در تمامی مراحل استخدامی مشتمل بر آزمون کتبی، آزمون های روانشناختی، مصاحبه عمومی و تخصصی و معاینات پزشکی طب صنعتی تعیین گردیده و چنانچه متقاضیان در هر یک از مراحل فوق موفقیت لازم را کسب ننمایند، موضوع ادامه مراحل استخدامی آنان منتفی خواهد گردید.
۵ -در صورت داشتن هر گونه سوال از ساعت ۹ صبح الی ۱۵ در روزهای غیر تعطیل با شماره تلفن های ۲۳۴۱۵۴۱ – ۰۶۱۵ و ۲۳۴۱۵۴۲ – ۰۶۱۵ تماس حاصل فرمایید و یا در تمام ساعات شبانه روز سوالات خود را به آدرس پست الکترونیکی mahshahr@aut.ac.ir ارسال نمایند.
۶ – پذیرفته شدگان نهایی مکلف هستند، از تاریخی که شرکت اعلام خواهد نمود، در مراکز آموزشی و صنعتی به عنوان کارآموز در منطقه ماهشهر و کارورزی در منطقه عسلویه حضور داشته باشند.
۷ – مدت زمان کارآموزی حداقل ۶ ماه خواهد بود، کارآموزان از امکانات خوابگاهی به صورت مجردی بهرهمند خواهند شد.
۸ – کارآموزان در مدت زمان آموزش و کارورزی از حداقل حقوق و دستمزد مصوب شورای عالی کار بهرهمند خواهند شد و از مزایای بیمه تامین اجتماعی برخوردار هستند.
تبصره ۱ : در مدت کارآموزی و کارورزی هیچ گونه مزایایی اعم از حق ماموریت، حق جذب و مزایای جغرافیایی محل کارآموزی و کارورزی پرداخت نمی گردد.
۹ – محل کار کلیه پذیرفته شدگان بعد از پایان کارآموزی در محل پالایشگاه واقع در استان خوزستان، شهرستان بهبهان، کیلومتر ۱۷ جاده بهبهان-رامهرمز خواهد بود.
۱۰ – قرارداد کار پس از جذب صرفاً در چارچوب قانون کار و تامین اجتماعی خواهد بود.
۱۱ – برنامه کاری تمامی نیروها بصورت ساکن – شاغل میباشد و شرکت هیچ گونه تعهدی در قبال تهیه مسکن و ودیعه مسکن نخواهد داشت.
۱۲ -پذیرفته شدگان نهایی بر اساس مراحل جذب نیرو مکلف هستند، تعهد کتبی مبنی بر سه سال خدمت در شرکت )به شرط تمدید قرارداد سالانه( بسپارند. لازم به ذکر است اشتغال به کار پذیرفته شدگان منوط به سپردن تعهد محضری خواهد بود.
۱۳ – با توجه به اینکه اصالت مدارک ارائه شده توسط شرکت استعلام خواهد شد، چنانچه شرکت در هر مرحله از رسیدگی متوجه عدم صحت و اعتبار مدارک ارائه شده گردد، در همان مقطع از ادامه همکاری ممانعت به عمل خواهد آمد و مسئولیت این مورد بدون حق اعتراض به عهده فرد متقاضی بوده و شرکت در خصوص مطالبه خسارات وارده، اقدام خواهد نمود.
-۱۴ دریافت مدارک مورد درخواست، شرکت در آزمون کتبی و مصاحبه تخصصی به منزله پذیرفته شدن فرد تلقی نخواهد شد و شرکت نسبت به انتخاب نیروهای مورد نیاز خود با توجه به شرایط اعلام شده مختار خواهد بود.
با آرزوی موفقیت

کد خبر:5164 | تاریخ انتشار :۱۳۹۷/۰۳/۲۱ - ۵:۳۵ ب.ظ


تبلیغاتتمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به موسسه خبری کنگان نیوز می باشد.
طراحی و پشتیبانی سایت توسط : آبرنگ دیزاین
طراحی و توسعه: گروه وردپرس پارسی