رفتن به بالا
  • دوشنبه - ۱ شهریور ۱۳۹۵ - ۱۱:۳۹
  • کد خبر : ۴۳۳۹
  • مشاهده :  68 بازدید
  • چاپ خبر : آگهی مناقصه عمومی شرکت بین المللی ساروج بوشهر(سهامی عام)

آگهی مناقصه عمومی شرکت بین المللی ساروج بوشهر(سهامی عام)

آگهی مناقصه عمومی شرکت بین المللی ساروج بوشهر(سهامی عام)

آگهی  مناقصه عمومی

 

شرکت بین المللی ساروج بوشهر(سهامی عام) در نظر دارد خدمات درمانگاه کارخانه سیمان کنگان ، به آدرس: کنگان، کیلومتر۱۴ جاده کنگان به عسلویه را به پیمانکار واجد الشرایط واگذار نماید. از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت می شود در یکی از ایام هفته در ساعات اداری از تاریخ آگهی تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه ۰۴/۰۶/۱۳۹۵ برای دریافت اسناد مربوطه به دبیرخانه کارخانه سیمان کنگان به شماره تلفن: ۰۷۷۳۷۲۲۸۲۲۱ مراجعه و پس از دریافت اسناد مربوطه از محل انجام مناقصه بازدید بعمل آورده و تا تاریخ ۰۸/۰۶/۹۵ قیمت پیشنهادی خود را در پاکت دربسته ارائه نمایند .

 

در ضمن هزینه های چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

شرکت بین المللی ساروج بوشهر- سهامی عام

 

 

 

 

اخبار مرتبط