رفتن به بالا
  • چهارشنبه - ۱۹ اسفند ۱۳۹۴ - ۰۹:۲۵
  • کد خبر : ۲۳۹۰
  • مشاهده :  122 بازدید
  • چاپ خبر : دوشنبه های ادبی کنگان + تصاویر

دوشنبه های ادبی کنگان + تصاویر

کنگان نیوز، دوشنبه های ادبی شهر کنگان هر دوشنبه برگزار می شود.

کنگان نیوز، دوشنبه های ادبی شهر کنگان هر دوشنبه برگزار می شود.

درجمع بها رانه های ادب در دوشنبه شعر وداستان کنگان ودر محفل اساتید خوش فکر وکلام،جناب محمود ابراهیمی واستاد عبدالهی وجناب جاگرانی وجناب خاک نژاد وهمیاری فرهیختگان گرام ،ثابت ومهاجری،دل سپردیم به دلوایه های صاحبان قلم کنگان به پاس حرمت سالانه ای که درحال گذر بودیم ،به ارزوی سالی خوش از برای اینده.
ثابت حافظ خوانی اغاز نمود دفتر شب را وسمیه فرخنده دوبیتی سرایی نمود به ذوقی خوش ،کیمیا رضایی اثار قلمی دیگرش را خواند وبه تحسینمان وادار نمود  و بسام کریمی داستان بلند دیگرش را که نشان از  همراهی قلمی وعلمی اش در وادی داستان به حس ومنطق است خوانش نمود  ،محمد واعظ شاعر تجربه گرا اشعار نوش را خواند وسیده بصری را به میدان غزلسرایی فراخواند که خوب خواند بصری دغدغه درون را،بانو نیک شعار چند طرح کوتاه که نشان از تبحرایشان بود ارایه نمود به ذوق.وحمید اسلامیخواه نیز خوش خرامید به بحر کلام به شبانه اخر،ادامه کلام را سلماز خوش کلام خوش خواند به اندیشه ای زیبا،وبانو سلیمانی مهربان نیز نیمه داستانش را خواند به امید نیمه دیگر در سال اتی،سیروس مهاجری میدانداری نمود به کلامی خوش دروادی ادب،و سپرد سرفصل کلام به استاد محمود ابراهیمی به لطافت کلام واندیشه در سرایش ذوق،داستانکی خواندم با بوی تاره های نخل،هدیه کوچک به نازنینانی بزرگ، واساتید گرام جناب عبداالهی وخاک نژاد وجاگرانی تلطیف نمودند محفل را به کلام مهر از برای جمع.اما خدر نامردی کرده ورفیق نیمه راه گشته بود از برای احمدپور که رهایش کرده بود به شبانه اخر،وان سوی تر،حنجره پری کنگونی نیز تصویر پری را بی صدا کشانده بود به۹ بحث،وبسته شکلاتی به مهر،واما اسما اسلامی خواه،فاطمه مباهات،پاریابی،شادمانی،وزهرا محمدی  سیده موسوی از باب کار وکلاس وکمال،مانده شبانه اخر بودند به تاسف،و کاکای سیرافی که قنیبر سماچی باشد وبه شوقمان بود که به ذوقمان ارد به کلام گوهر،شبانه اخر را یاران عزیز دیگر از جماعت رسانه وقلم درجمع بکودند جنابان مهدی احمدی،مصطفی صفایی، فخاری ونوید کاردان به ارزوی توفیقات تلاششان،اما دوشنبه های نود وچهار را گذراندیم با همه فراز ونشیب به امید انکه سر سوزنی ادریای بیکران معرفت ادب بهره ای برده باشبم.امید دوستان درسال جدی با دلی شاد ولبی خندان پیروز وسرباند درتمامی امورات زندگی باشند.امین.

عکس : نوید کاردان

IMG_9350_1

 

IMG_9352_1

 

IMG_9356_1

 

IMG_9358_1

 

IMG_9359_1

 

IMG_9361

 

IMG_9362

 

IMG_9366

اخبار مرتبط