اسلایدر » عناوین اصلی
کد خبر : 6377
پنجشنبه - ۲۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۹:۴۸

اهمیت و کاربرد GIS در شهرسازی و برنامه ریزی شهری

اهمیت و کاربرد GIS در شهرسازی و برنامه ریزی شهری
با پیشرفت سریع فناوری کامپیوتری در هر دو زمینه سخت افزار و نرم افزار استفاده از سیستمهای اطلاعات جغرافیایی روز به روز گسترده‌تر و فراگیرتر می‌شود. این سیستم توانایی تصمیم گیری را افزایش می‌دهد. GIS برای کار با داده هایی که وابستگی مکانی و جغرافیایی را دارند طراحی شده است. کاربد این سیستم در هر رشته ای متفاوت از سایر رشته ها است.(ثنایی نژاد، ص ۱۸-۱۴).

قدرت و توان اعجاب آور این سیستم ها در پردازش دقیق، سریع و با قابلیت تکرار حجم زیادی از داده ها، نگرانی محققین را برای استفاده از این تکنیک بر طرف نموده است و از سویی دیگر موجب شده تا رؤیای همیشگی محققین در امر ابداع روشهای جدید تجزیه و تحلیل داده های مکانی و غیر مکانی با قابلیت چشمگیر به حقیقت نزدیک شود. امروزه با امکان دسترسی آسان و ارزان به برنامه های مختلف کامپیوتری، استفاده از فناوری سیستمهای اطلاعات جغرافیایی نیز همگانی، و شرایط فراهم شده حتی به کاربران مبتدی امکان میدهد که نقشه های پیچیده جغرافیایی را بر هم منطبق نموده و بهترین مکان مورد نیاز را انتخاب نمایند. ویژگی با ارزشی که این سیستمهای را از دیگر سیستمهای اطلاعاتی جـدا می‌کــند، توانایـی بکارگیــری تــوأم داده‌هـای مکانــی ( Spatial data ) و توصیفـی

(Non spatial data) است. چراکه داده های توصیفی ممکن است دارای موقعیت مکانی باشند(همان چیزیکه در شهرسازی وجود دارد یعنی پدیده های شهری). به بیانی دیگر هر عارضه دارای خصوصیات یا توضیحات متعلق به خود بوده و با استفاده از این موقعیت مکانی، ویژگیها و خصوصیات هر عارضه قابل دسترسی و استخراج می‌باشد (حسین نژاد، قدیمی عروسی محله، مقدمه – ارنوف، ص ۱۵۱).

حجم داده های جغرافیایی در شهرسازی و برنامه ریزی شهری معمولا‏ بسیار زیاد می‌باشد چراکه ممکن است با صدها یا هزاران نوع عارضه سروکار داشته باشیم و صدها مشخصه به یک عارضه نسبت داده شوند که ممکن است بصورت نقشه، جدول یا فهرستی از اسامی و آدرس ها باشند و کارکردن با این حجم زیاد داده ها با روشهای معمولی و بدون کامپیوتر بسیار مشکل و وقت گیر است و در برخی مواقع غیر ممکن است. با کمک GIS براحتی می توان انواع پردازشها و تجزیه و تحلیلها را با صرفه جویی در هزینه و زمان انجام داد (ارنوف ص ۲-۱).

درست یکسال بعد از بکارگیری اولین GIS برای کمک به مسائل طبیعی و بازسازی و گسترش زمینهای کشاورزی در کانادا CGIS)در سال ۱۹۶۴) ، اولین کنفرانس برنامه ها و سیستمهای اطلاعات برنامه ریزی شهری (Urban planning Information system and programs) به تشکیل شد. کنفرانسی که به تأسیس انجمن اطلاعات شهری و منطقه‌ای(Urban and Regional Information system Association) کاربری زمین‌های نیویورک در سال ۱۹۶۷ و اطلاعات مدیریت زمینهای مینزوتا ((Minnesota land Management Information در سال ۱۹۶۹ انجامید(ثنایی نژاد، ص ۳۰).

سیستم اطلاعاتی جغرافیایی GIS قدرت بازنمایی جهان را به اشکال متفاوت برای اهداف مختلف به طریق بازیافت اطلاعات از پایگاه اطلاعاتی کامپیوتری دارد. تولد شهرسازی به عنوان حرفه ای تخصصی از نگرش به جهان به طریقی خاص و بر اساس نقشه های دو بعدی که جنبه معینی از محیط را برتر می‌شمارد صورت گرفت. از آنجا که مرگ شهرسازی در چنین چارچوب محدودی حتمی است زندگی آینده شهرسازی فقط متکی به نقشه های تخصصی است که بر اساس مطالعات و شناخت علمی تهیه و در GIS با اهداف تعریف شده ذخیره و شکل می‌گیرد.

کاربرد GIS در شهرسازی

اهمیت سیستم های اطلاعات جغرافیایی در شهرسازی تا بدانجاست که عدم بکارگیری آن به نوعی مرگ شهرسازی قلمداد می شود (نوریان ، ص۱۰۱).

در این سیستم‌ها می توان نقشه های منفرد (Single map) را سریع و با هزینه کم تهیه نمود از آنجا که آنالیز مجدد (re–analyzing) در این سیستم نسبتا ارزان و سریع می باشد لذا می‌توان برای طراحی‌های پیچیده، حالات مختلف را تجزیه و تحلیل و بررسی نموده و نهایتا با مقایسه نتایج حاصل به نتیجه‌ای مطلوب رسید. در حالیکه این عمل بطور دستی روی نقشه های کاغذی عملا بسیار وقتگیر و پرهزینه می‌باشد (ارنوف، ص ۸).

از نظر برنامه ریزان شهری و روستایی، متخصصان زیست محیطی و دیگر کاربران GIS ، این گونه سیستمها ابزاری برای تشخیص داده های جغرافیایی و ترکیبهای مختلف آنها ( با توجه به منابع گوناگون ، کنترل و ارزیابی شرایط زیست محیطی و مدل سازی با پیش بینی پیامدهای تغییرات انسانی در محیط زیست) می‌باشد (خواجه ،مدیری، ص ۳۲).

با این تفاسیرهر روز می‌توان شاهد کاربردی جدیدی از G IS بود. تهیه فهرست جامعی از کاربردهای این تکنیک به عنوان راهنمای کامل معرفی دامنه استفاده از آن بطور اعم (در کلیه رشته های مربوطه) و نیز به طور اخص (در زمینه شهرسازی و برنامه ریزی شهری) امری تقریبا غیر ممکن است.

بطور کلی و خلاصه کاربردهایی که GIS در نظام شهرسازی و برنامه ریزی شهری دارد بشرح زیر می‌باشد:

آدرس شرکتهای تجاری، اطلاعات جمعیت شناسی و داده‌های فروش املاک برای کمک به تعیین محل جدید فروشگاه ، تعیین نواحی تجاری، گزینش مکان مناسب تجارت خاص، شناسایی بهینه مسیر کالا، (خواجه، مدیری، ص ۳۲۳-۳۲۲)، تخصیص مجدد منابع پس از یک سرشماری ۱۰ ساله ، جایگزین کردن سطل های زباله با چرخ های دستی زباله ، ارائه خدمات (تعمیر تجهیزات و تاسیسات شهری)، سیاستگذاری، اطلاعات املاک ، روندهای شهری (مثل مسکن) بازیافت اطلاعات (همانند بازنگری مجوزهای ساختمان و …)، مکانیابی خدمات شهری (هاکسهلد ـ ۱۰۵)، تصمیم گیری محل احداث سد، عملیات ممیزی مالیات، تحلیل و تعیین مسیرهای وسایل حمل و نقل اورژانس، نگه داری شبکه های حمل و نقل شهری و زمین های عمومی (ثنایی نژاد ص ۱۹-۱۸)، کاهش آسیب پذیری در رابطه با خطرات زلزله، انتخابات (جهت تعیین و تحلیل آراء رای دهندگان در مناطق مختلف)، بهداشت (مدیریت آبهای زیرزمینی و تحلیل مسایل ایمنی زباله ها)، مدیریت پیاده رو، ترافیک، تخصیص کاربری (ثنایی نژاد ص ۲۲۳)، مدیریت سیلاب های شهری، منطقه بندی، تجزیه و تحلیل شبکه (تعیین کوتاه ترین مسیر در شبکه ای از خیابان ها)، بهترین محل استقرار ایستگاه آتش نشانی ، نماهای سه بعدی (مثلا تصویر سه بعدی توپوگرافی و تعیین و تحلیل موقعیت شهرنسبت به عوارض توپوگرافیک)، تهیه پروفیل (طولی و عرضی) (مالمیران، ص ۷۸)، تهیه آلبومی از نقشه های شیب در مناطق شهری و غیره .

بطورکلی ۸۰ تا ۹۰ درصد کل اطلاعات جمع آوری و بکارگرفته شده به موقعیت جغرافیایی مربوط می‌شود . طبیعت جغرافیای اطلاعات پردازش شده در شهرداری و بخشداریها امروزه فرصتهای تقریبا نامحدودی برای بهبود ارائه خدمات، مدیریت و سیاست گذاری فراهم نموده است. بدین علت که اطلاعات جغرافیایی ذاتاً ارتباطی برقرار می سازند که از طریق آن امکان ادغام اطلاعات بصورت افقی در سازمان فراهم می شود. همان اطلاعات جغرافیایی امکان کلی کردن اطلاعات و ایجاد اتصال بسورت عمودی در همه سطوح را فراهم می‌کند. منظور از اطلاعات افقی مسائلی از قبیل ادغام اطلاعات ممیزی و نشانی هایی است که در فایل باز دیدار ساختمانها وجود دارد و یا ادغام آمارهای سرشماری نفوس مسکن و آمار سرشماری سوابق جنایی می باشد. اطلاعات عمودی مسائلی از قبیل اطلاعات جنایی، تعیین مالیات، اطلاعات ترکیدگی لوله آب و سایر اطلاعات جمع آوری شده از طریق آدرسها را شامل می شود که می توان آنها را به تفکیک حوزه شهری و … خلاصه نمود.

تکنولوژی GIS در حل مشکلات شهری طرق جدیدی را برای بکارگیری اطلاعات وسیعی که بهرحال بصورت کامپیوتری وجود دارد ارائه می‌دهد.

جک رنجرموند مدیر موسسه شرکت ESRI معتقد است که GIS در حقیقت ۳ هدف را دنبال می‌کند:

۱- گسترش بهره‌وری در بکارگیری اطلاعات جغرافیایی.

۲- بهبود مدیریت اطلاعات جغرافیایی.

۳- ایجاد شیوه های استراتژیک برتر در استفاده از اطلاعات جغرافیایی به منظور تقویت فرایند تصمیم گیری (هاکسهلد، صص ۴۵،۴۶،۴۷ ).

برنامه ریزی شهری چیست:

برنامه ریزی شهری چیست:

کنگان نیوز/ برنامه ریزی شهری به طور کلی از زمانیکه بشر برای شناسایی محیط اطراف و تسهیل در امر زندگی و رفع مشکلات و نیازهای خود به تکاپو پرداخت در حقیقت دست به یک نوع برنامه ریزی زد . در حال حاضر نیز با توجه به وجود جمعیت رو به افزایش امروزی استفاده از منابع طبیعی و به کار گیری امکانات اقتصادی فیزیکی و اجتماعی به منظور رفاه و ارتقاء سطح زندگی بشری ،نیاز به برنامه ریزی از جمله ضرورتهایی است که می توان به وسیله آن در دستیابی به هدفها به موقعیتهای  مطلوبی نائل آمد .

در صورتیکه بخواهیم تعریفی کلی از برنامه ریزی داشته باشیم می بایستی برنامه ریزی راعبارت از کوششی در جهت انتخاب بهترین برنامه ها در جهت رسیدن به هدفهای مشخص بدانیم که ممکن است این کوششها و برنامه ها تا مرحله نهایی هدف نیز پیش نرود بلکه گامهایی در جهت رسیدن به آن باشد .

امروزه شهرها به صورت مجموعه ای واحد هستند که مانند انسان دارای خصایص و ویژگیهای زندگی است . شهرها پیوسته در حال تغییر و تحول با خود کمبودها ، مسائل و مشکلات ، محدودیتها و نیازهایی را به همراه دارند رفع کمبودها و نیازها و حل کردن مسائل و مشکلات ، با برنامه ریزی دقیق و اصولی شروع میشود . بنابراین با پرداختن به کمبودها ، نیازها و محدودیتها و با توجه به مسائل و مشکلات ، هدف اساسی برنامه ریزی امکان تعیین و تبیین یافته ، شهررا در مسیر حرکت مشخص قرار خواهد داد. از این رو در فرآیند توسعه شهر ، لزوم جایگاه برنامه ریزی بیش از پیش احساس میشود .  

پیشینه برنامه‌ریزی شهری در ایران شورای عالی شهرسازی سازمانی است که در وزارت آبادانی و مسکن تشکیل شد و از سال ۱۳۴۴آغاز به کار نمود. این شورا تعیین اولویت طرح‌ها ، بررسی و تصویب آیین نامه‌های شهرسازی، و تعیین و تصویب معیارهای ساختمانی و بررسی قوانین شهرسازی را بر عهده دارد. هدف‌های اساسی شورای عالی شهرسازی برگزیدن سیاست همگانی شهرسازی و هماهنگ کردن برنامه‌های شهرسازی با برنامه‌های عمرانی ؛ بررسی و تصمیم گیری درباره جلوگیری از گسترش بی رویه شهرها تا زمانی که طرح جامع برای آنها تهیه نشده است و تهیه نقشه جامع برای شهرهای کشور و اجرای طرح‌های نام برده برای آن شهرها.  هدف اصلی برنامه ریزی شهری  عبارت است از محیطی راحت تر ، بهتر ، آسانتر و موثر تر برای شهر نشینان .

برنامه ریزی شهری مجموعه گسترده ای از فعالیتهای نظام مند است که به منظور نیل به اهدافی برای آینده شهر در نظر گرفته می شود نکته مهمی که در برنامه ریزی شهر ها اهمیت دارد مساله آینده نگری است زیرا زندگی شهرها بدون ساز و کار های انتظام و قابل اجرا دچار هرج و مرج و آشفتگی خواهد شد. …/کنگان نیوز

#کنگان_نیوز #برنامه_ریزی_شهری #شورا #شهر #عمران #شهرداری #طراحی #مدیریت #برنامه ریزی

از روستایی کوچک در بوشهر تا بیت جماراناز روستایی کوچک در بوشهر تا بیت جماران
 این روایت، داستان مردی است که دست سرنوشت او را از روستایی کوچک در استان بوشهر به منزل بزرگمرد انقلاب اسلامی در جماران برد تا در محضر آفتاب عالم آرای حقیقت، خلوص و معرفت و اخلاق بیاموزد…

به مناسبت سالروز کوچ امام خمینی (ره)، به سراغ کسی رفتیم که تجربه هم‌زیستی با این بزرگمرد را داشته، نامش «حسین شباب» است. مردی ۶۳ ساله که دست تقدیر او را از روستای “زائر عباسی” در شهرستان دشتی واقع در استان بوشهر به محله جماران، انتهای کوچه‌ای بن بست و به خانه‌ای کوچک، که صاحب خانه‌اش قلب وسیعی داشت رسانده بود. خودش در شرح این ماجرا به ایسنا می‌گوید: «در ابتدا قرار بود راهی جبهه‌ی جنگ شوم، به ما گفتند، چون یک بار به جبهه اعزام شده‌اید این بار باید خدمت را در بیت امام خمینی (ره) ادامه دهید. با طی کردن یک سری دوره‌های آموزشی و انجام آزمون‌های متعدد با افتخار مامور محافظت از بیت امام شدم.»

گذر عمر را احساس نمی‌کردم…

او با تاکید بر اینکه ماموریت من ۸ ماه در بیت امام ادامه داشت، افزود: «چهارماه نخست بر اساس ماموریت و چهارماه دوم تمدیدی خدمت‌رسانی می‌کردم. این مقطع از عمرم را نقطه عطف زندگی خود می‌دانم. ماه اول نگهبان محله جماران بودم، بعد از آن یک ماه مسئول پاسبخش و سپس بعد از دوماه، در خود بیت امام (ره) کار می‌کردم، زمان می‌گذشت، اما من گذر عمر را احساس نمی‌کردم…»

محافظ بیت امام خمینی (ره) در طول گفت وگو از ذوق دیدن هر باره امام تعریف می‌کرد. از شباب درباره ویژگی‌های شخصیتی امام خمینی پرسیدم، این‌طور پاسخ داد: «زبانم از بیان ویژگی‌ها و خصوصیات امام قاصر است، اما زمان شناسی و توجه به حق الناس از صفات بارز ایشان بود که با گذشت سال‌ها همچنان آن را در ذهن دارم.»

بیت تاریخ‌ساز

از شباب در خصوص مهمانان بیت امام خمینی (ره) پرسیدم، چرا که به طور حتم آنچه در این خانه گذشته است برای یک ملت سرنوشت‌های تاریخی داشته است؛ او این‌گونه پاسخ داد: «هنگام ورود به بیت امام خمینی (ره) افراد با حساسیت بالا بازرسی می‌شدند، تنها آیت الله خامنه‌ای با اجازه امام، می‌توانستند بدون بازرسی وارد بیت شوند.»

حسین شباب با اشاره به حب امام نسبت به آیت­ الله محمد صدوقی، اظهار کرد: «روزی آیت‌اللّه صدوقی با شوق زیاد و خندان نزد امام رفتند، در هنگام برگشت شادابی اولیه را در چهره ایشان ندیدم، از آیت‌اللّه صدوقی علت را جویا شدم اول از پاسخ دادن امتناع می‌کرد، در آخر با اصرار این‌طور تعریف کردند که وقتی نزد امام رفتم ملاحظه کردم ایشان در حال خوردن نصف هندوانه‌ای است و نصف دیگر پیش رویشان گذاشته بود، از ایشان طلب نیمه هندوانه را کردم فرمودند: سهمیه شما در یخچال است.»وی ادامه داد: آیت‌اللّه صدوقی تعریف می‌کرد نصف دیگر هندوانه که معلوم بود هندوانه‌ای کوچک بوده را برای من آوردند. بسیار شیرین بود. بعد که خوردن امام تمام شد از ته مانده هندوانه به قصد تبرک تکه‌ای برداشتم و خوردم، دیدم بسیار شور است، سوال کردم و دلیل آن‌ را پرسیدم، امام اول انکار کردند، اما با اصرار زیاد بنده گفتند: تاکنون به هوای نفسم مسلط بودم و هرگز دنبالش نرفتم، ولی امروز هوس هندوانه کردم، خواستم هم رضایت نفسم را به دست آورم و هم بر آن مسلط باشم، مقداری نمک روی آن پاشیدم…»

تو را به جان زهرا، دیدار یک دقیقه

مطلب دیگری که به نظرم بااهمیت جلوه می‌کرد رابطه امام با مردم عادی بود، از آقای شباب در خصوص دیدارهای مردمی امام پرسیدم، او در این باره به ایسنا گفت: «در یکی از روزها که در کردستان درگیری‌ها شدت گرفته بود، ساعت حدود ۱۱ زمانی که دیدارهای مردم به پایان رسید ناگهان صدایی بلند فضای جماران و بیت امام را فرا گرفت، بعد از بررسی معلوم شد حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ دانش آموز مقطع راهنمایی بدون هماهنگی قبلی خواستار ملاقات با امام هستند. به آن‌ها گفته شد برگردید چرا که وقت قبلی ندارید.»

شباب ادامه داد: «دانش‌آموزان دلداده امام خمینی (ره)، اما توجه نمی‌کردند و با صدای بلند شعار می‌دادند “اماما اماما تو را به جان زهرا، دیدار یک دقیقه”. به قدری این صدا بلند بود که تمام فضای جماران را گرفته بود. صدا به گوش امام رسید، ایشان به آقای توسلی گفتند این‌ها جوانند و از کردستان هم آمده‌اند. اکنون جو کردستان متشنج است، هرچه سریع‌تر تا قبل از اذان ظهر ترتیب ملاقاتی را دهید و این دیدار صورت گرفت.»

آغازی با یک پایان

به عقیده شباب برای گفتن از نفس مسیحایی روح‌ِ خدا وقت کم است و حرف بسیار… عروج خمینی در آستانه نیمه خرداد سـال ۱۳۶۸ برای ملاقات با عزیزی که تمام عمر را برای جلب رضای او صرف کرده بـود و قامتش جز در بـرابـر او، در مـقابل هیچ قدرتی خـم نشده، و چشـمانش جز برای او گریه نکرده بـود، اگرچه برای امت سخت و باورناپذیر، امّا چون به مشیت و خواست خداوند بود، زیبا به نظر می‌رسد.

خمینی اگر چه پر گشود اما تا انتهای این انقلاب نامتناهی افکار، رفتار و اعمال او نقشه راه خواهد بود، چرا که این دم مسیحایی روح اللّه بود که جوانان و انقلاب اسلامی را احیا کرد و جان بخشید./ایسنا

“بربادرفته شهر “

“بربادرفته شهر “

به قلم؛بسام کریمی

داستانی تکراری و آشنا که به نظر شیرین می رسد! اما کافئینِ تلخش مدت هاست که دهانمان تلخ و ذهنمان را مشوش و روحمان را در میان سوهانی خستگی ناپذیر فرسوده و ناامید ساخته است. مشتاقانی سینه چاک که با توجه به دستگیری های گسترده اعضای شورای بسیاری از شهر ها در سراسر کشور، سینه سپرکنان و بیش از پیش با جامعه آماری باورنکردنی، پا به میدان رقابت گذاشته اند. این را من نمی گویم؛ بلکه نتایج ثبت نام و افزایش تقریبا دوبرابری داوطلبین انتخابات شوراهای شهر کشور می‌گوید. خوشامدگوی قدم مبارکشان اگر نباشیم؛ یا جزیی از ردصلاحیت شدگان هستیم یا جانداری مالامال از حسادت. پس مبارک باد این ظهورِ احساسِ مسئولیت هایِ خالصانه و چاکرانه. صدحیف که همانطور که اشاره نمودم این روایت تنها تماشای تکرار فیلمی مستند در گرم ترین تابستان قرن است. هرچند از لحاظ ارتقا مدارک تحصیلی و تنوع قومی و فامیلی و افزایش دامنه سنی با رشد چشمگیری مواجه شده ایم اما اگر صادقانه ادای تماشاچی ها را هم دربیاوریم برای ابتذالِ هر لحظه آن باید فریم به فریم فیلم را استاپ بزنیم.
خرشان از پل گذشت. همگی تاییدیه به دست در قاب هایی تماشایی تمرینِ ژست می کنند و زیر پوستر انتخاباتی اشان سعی میکنند شعارهایی را که گوگل کرده اند را درشت و‌رنگی‌‌بنویسند. در گروه های واتساپی متعدد عکس پراکنی کنند؛ کانال های حامیان سرسخت تشکیل دهند(معمولا خودجوش و مردمی و نه سفارشی) و نطق نموده و وظایف شورا را پس از دانلود از اینترنت و بدون جا انداختن حتی یک واو، به عنوان اهداف خود معرفی کنند.-البته این دست شرکت کنندگان به دلیل این خلاقیت اشان از شاخ های این رقابت محسوب می شوند- به هرحال با دوست و دشمن، با دور و نزدیک حربه های انتخاباتی رد و بدل می کنند و هیچ قولی جز خدمتی صادقانه به شهر، از خرقه و کت و شلوار خود بیرون نمی آورند. اینان همگی عمل به قانون را از اوجب الواجبات دانسته و حاضر خواهند بود جانشان را نیز در این راه پیشکش نمایند.
امان از اوت دستی های بلندی که بلد نباشیم و کارت زرد هم بگیریم. چه می شود که کاندیداهای ششمین دوره انتخابات شورای شهر اگرچه داد از قانون مداری و تعهد به بند بند مصوبه های آینده خود می زنند و حال که هنوز هیات های نظارت توانایی خط زدن اسامی آنها از لیست رقابت کنندگان را دارند؛ با شروع تبلیغات علنی زودهنگام در فضای مجازی و اعلام برنامه هایشان قانون گریزی را جایگزین قانون مداری می نمایند!؟ این تخطی از قانون انتخابات را باید پای زرنگی اشان گذاشت یا بی اطلاعی آنها؟ پذیرش هر دو‌مورد یعنی نادیده گرفتن نص صریح قانون انتخابات که از اولین آزمون های پیش روی یک کاندیدای انتخاباتی است! کاش از حسن نیت باشد…. اصلا زرنگی باشد که نخواندن و ندانستن عذر بدتر از گناه است.
خواندن فاتحه هرچند ثواب دارد و موکدا توصیه شده اما خواندش بر مزار آینده ی یک شهر کمی که نه،بغل بغل حزن دارد و آه. متاسفانه سودای تصاحب کرسی های شورای شهر از سمت برخی از نوپایه های این عرصه با هر سن و مدرک و جنسیتی که هستند دورنمایی ترسناک را تداعی می کند که در یک فرآیند برگشت ناپذیر با کاتالیزورهایی نامریی، توسعه پایدار شهری را در معرض خطر بزرگ و جبران ناپذیری قرار داده است. مشاهده می شود افرادی بدون کوچکترین پیشینه، بدون مطالعه و اطلاع کافی از ماهیت وجودی شورا و وظایف دقیق آن، فقط به گرفتن عکس های مدلینگ بسنده کرده اند و کوچکترین اشاره ای به برنامه هایی که قرار است با آنها آینده یک شهر را ترسیم کنند؛ندارند. افرادی که اشتغال جوانان و افزایش مقدار وام ازدواج یا حذف عوارض شهری را فریاد می زنند احتمالا جایگاه خود را با جایگاه ریاست جمهوری و انتخابات همزمان آن اشتباهی گرفته اند. شاید هم اشتباهی در کار نیست و این تنها بخشی از ابتدای این فیلم مستند است که بازی کودکانی را نشان می دهد که آرزوهایی بزرگ دارند و معصومیت اشان تنها دلیلی است که باعث می شود باورشان کنیم. اما باید تا انتها به نظاره نشست و اشتباهات این نابازیگران را تا انتهای فیلم، همانجا که می نویسند: “پایان” دنبال کرد!
به نظر نگارنده، چاره ی کار در شعور و عدالت درونی شهروندان نهفته است. بسیار انسان های شریف و مدیر و مدبری وجود دارند که ضمن آگاهی کامل از تمامی ابعاد عملکردی شوراها، با تعهدی خالص به حق و حقانیت، همواره در پی احقاق حقوق شهروندی شهروندان هستند و می شود در این بازار پر سروصدا که صدای سکه های طلای آن از همین الان هم به گوش می رسد، شناسایی شده و به آنها اعتماد کرد. تکرار مکررها، تجربه ی تلخ انتخاب های مصلحتی و نتیجه نامطلوب آن ملال آورتر از همیشه خواهد بود آن هم زمانی که اعتماد مردمی در پایین ترین سطح، به حمایت از بسیاری کاندیداها رغبتی نشان نمی دهد. از دست رفتن اعتماد مثل آب خوردن و جلب مجدد آن هفت خان رستم را طلب می کند. پیشگیری بهتر از درمان است و خرد جمعی مردم در شکل دهی به آینه ی تمام نما از انتخابشان در معرض آزمایش گذاشته خواهد شد. جایی که متاسفانه شور حضور به تعهد حضور ارجعیت دارد، جایی که توسعه زیرساخت های شهری تنها شبیه کلماتی است که مکررا این روزها گوگل می شوند. جایی که قانونِ “هرکی بیشتر فامیل داره برندست” حکمفرماست و جلب نظر مخاطب تنها به ژست های توی قاب عکس ها ختم می شود و ارائه برنامه ها خلاصه می شود به یک شعار.
دست خودمان نیست؛ انسانیم. آزمون و خطا را دوست داریم و از فراموشکار بودن لذت میبریم. نتیجه های آبکی زودرس را به بالندگی های مدنی حاصل از برنامه ریزی های بلند مدت ترجیح می دهیم. عاشق آرزوهایمان هستیم و آه کشیدن را عادت می دانیم. اما وجود کمی هم امید در میان نت های تیتراژ پایانی این فیلم هم بد نیست. امید آخرین ایستگاهی است که هرگز دلمان نمی خواهد ترکش کنیم. پس صبر میکنیم،مهمان نواز می شویم و پذیرای تصمیم گیرنده های ارشد آینده ی شهر، به شعارهایشان گوش می دهیم؛ به برنامه هایشان زل می‌زنیم،به تعهد اشان اعتماد میکنیم،به قسم هاشان دل می بندیم و دلخوش می شویم به کاراکتری که قرار است قهرمان فیلم مورد علاقه مان شود؛ قهرمان فیلمی به نام “بربادرفته شهر“ !

در آینده معضل عبور و مرور در ورودی شهر کنگان را میدان حل می کند یا تقاطع غیر همسطح؟

در آینده معضل عبور و مرور در ورودی شهر کنگان را میدان حل می کند یا تقاطع غیر همسطح؟/ ضرورت در نظر گرفتن طرح و برنامه های لازم جهت احداث تقاطع غیر همسطح در میدان امام خمینی(ره) کنگان

🖊️مصطفی آذرگون

خلاصه یادداشت:
در آینده ای نه چندان دور با افزایش جمعیت شهر کنگان و افتتاح جاده وفاق و فاز دوم بلوار امام حسین و افزایش عبور و مرور از این دو مسیر اصلی در شهر کنگان و اتصال این دو مسیر به میدان امام خمینی(ره)(فلکه پریشانی)،تردد در این میدان همراه با مخاطرات رانندگی خواهد بود…………… نگاه به آینده شهر و آینده نگری در پروژه های اجرا شده و در حال اجرا از منظر شهر سازی، در سطح کنگان محل بحث می باشد و نقد های فروانی به آنها وارد است………… در آینده نزدیک احداث یک تقاطع غیر همسطح در محل فعلی میدان امام خمینی(ره) در ورودی شهر کنگان از ضرورت بسیار بالایی برخودار می باشد

افزایش چشمگیر جمعیت بندرکنگان طی دو دهه گذشته که نتیجه احداث تاسیسات صنعتی نفت،گاز،پتروشیمی در مجاورت شهر بندری کنگان است باعت شده که مسئله ترافیک شهری و تردد وسایل نقلیه در خیابان های شهر کنگان تبدیل به یکی از معضلات اولویت دار شهر و دغدغه اصلی مردم و مسئولان شود.
یکی از نقاط حادثه خیز و پر رفت و آمد در شهر کنگان میدان امام خمینی(ره)(فلکه پریشانی) می باشدکه سال ها از احداث و طراحی این میدان در ورودی شهر کنگان می گذرد. و امروز دیگر وجود چنین میدانی در ورودی شهر کنگان که نقطه اتصال ورودی شهر با بلوار ساحلی،بلوار امام حسین(ع) و بلوار امام خمینی(ره) که سه شریان اصلی عبور و مرور وسایل نقلیه در سطح شهر می باشند، توجیه پذیر نیست و این میدان نمی‌تواند پاسخگوی تخلیه حجم ترافیکی و میزان تردد ایمن صورت پذیرفته از این محل باشد و در آینده ای نه چندان دور با افتتاح جاده وفاق و فاز دوم بلوار امام حسین و افزایش عبور و مرور از این دو مسیر اصلی در شهر کنگان و اتصال این دو مسیر به میدان امام خمینی(ره)، تردد وسایل نقلیه در این نقطه از شهر را با شکل هندسی فعلی در قالب یک میدان برای شهروندان می تواند مشکل ساز شود و همراه با مخاطرات رانندگی و منجر به وقوع پیوستن تصادفات باشد.
مزید بر این هنوز شرکت های صنعتی و فاز های گازی سایت دو منطقه ویژه انرژی پارس جنوبی نظیر فاز های ۱۱و۱۴، سایت LNG ،سایت۳ پتروشیمی جم ،سایت ۲ پتروپالایش کنگان ،مجموعه طرح های پالایشی سیراف ،اسکله صادارتی تمبک و……….که در مجاورت شهر کنگان قرار دارند نیز به بهره‌برداری نرسیده اند و قطعا با بهره‌برداری و در مدار تولید قرار گرفتن پروژه های نام برده شده،کارکنان این شرکت ها می بایست در شهر کنگان ساکن شوند و روزانه علاوه بر عبور و مرور خانواده های این جمعیت اضافه شده به شهر،کارکنان همین شرکت ها نیز از نقاط مختلف شهر به سمت محل کار خود و نقاط مختلف شهر رفت و آمد خواهند کرد قطعا با قرار گرفتن شهر در چنین وضعیتی یکی از پر تردد ترین نقاط شهر کنگان همین میدان امام خمینی خواهد بود حتی اکنون نیز سرویس های کارکنان شرکت های صنعتی منطقه ویژه انرژی پارس جنوبی در طول شبانه و روز در حال عبور و مرور از این محل می باشند.افزون بر این احداث شهرک های مختلف در ورودی شهر و قسمت شمال شرق و شمال غرب شهرکنگان و توسعه شهر به سمت این محدوده نیز از دیگر عوامل افزایش تردد ها در ورودی و خروجی شمالی شهرکنگان در آینده خواهد بود.
البته نگاه به آینده شهر و آینده نگری در پروژه های اجرا شده و در حال اجرا از منظر شهر سازی، در سطح کنگان با توجه به توسعه این شهر و اضافه شدن روز افزون جمعیت شهرنشین در کنگان طی سال های گذشته و سالیان آتی، محل بحث و گفتگو می باشد و در این زمینه نقد های اصولی و فراوانی به این پروژه ها وارد می باشد که در این نوشته مجال پرداختن به آن نیست و باید در زمانی مناسب و با استناد به نظر کارشناسان و تجربیات صاحب نظران به این موضوع پرداخته شود. ذکر این نکته نیز در اینجا ضروریست که نقد پروژه های انجام گرفته و پروژه های در دست اقدام به معنای نفی تلاش ها و اقدامات و حسن نیت مسئولین فعلی و گذشته، جهت توسعه شهری کنگان نمی باشد.اما همواره در همه زمینه ها این نقدها و نظرات کارشناسی شده و استفاده از تجربیات گذشتگان بوده است که به بهبود اوضاع و شرایط، به فراخور حوزه فعالیت ها کمک کرده است.لذا مسئولین محترم شهری در کنگان می بایست نه تنها انتقادات ،نظرات و پیشنهادات کارشناسی و تجربی را برای خود تهدید به شما نیاورند بلکه آنرا یک فرصت تلقی کنند تا با بهره گیری از چنین فضایی بتوانند بهترین عملکرد را در کارنامه مدیریتی خود به ثبت برسانند.
به موضوع اصلی بحث در این نوشته باز می گردیم ،با توجه به آنچه که بیان شد احداث یک تقاطع غیر همسطح در محل فعلی میدان امام خمینی(ره) در ورودی شهر کنگان از ضرورت بسیار بالایی برخودار می باشد.موضوع احداث تقاطع های غیر همسطح سالیان سال هست که در تمامی شهر های توسعه یافته و در حال توسعه در ایران در دستور کار مسئولان شهری قرار گرفته است و در عمل می توان گفت که احداث تقاطع های همسطح و میدان ها و دور برگردان ها بر روی مسیر ها و شریان های اصلی عبور و مرور در شهرها دیگر منسوخ گردیده است.
از جمله مزایای تقاطع های غیرهمسطح نسبت به تقاطع های همسطح و میدان ها می توان به:
کاهش میزان تاخیر در تردد ها و تسهیل عبور و مرور وسایل نقلیه،
بهبود شاخص های ترافیکی،ایمنی و اقتصادی در هر شهر
کاهش آلودگی های زیست محیطی
کاهش مصرف سوخت و…….اشاره نمود.

از لحاظ امکان سنجی و انجام پذیر بودن احداث پروژه تقاطع غیر همسطح در میدان امام خمینی(ره) در بررسی‌های اولیه با توجه به شعاع نسبتا خوب میدان و نبود معارض در چهار سمت این میدان و باز بودن فضای اطراف براحتی می توان گفت که این پروژه قابل انجام خواهد بود.
بسته به نوع طراحی و اجرا، هر تقاطع غیر همسطح می تواند به بهبود منظره شهری و ایجاد نمایی زیبا در شهر کمک کند.هر چند امیدوارم که مسئولین شهر کنگان هر چه سریعتر پیش از آنکه شرایط ترافیکی در میدان امام خمینی(ره) تبدیل به معضل اول شهر گردد نسبت به احداث تقاطع غیر همسطح در آن نقطه از شهر اقدام کنند اما اگر چنین اقدامی صورت نپذیرد باید طی سال های آینده با هزینه به مراتب بیشتری نسبت به مقطع کنونی ،اقدام به احداث چنین تقاطعی نمایند که تجربه این موضوع را به عنوان نمونه ای آشکار می توان در اقدامات مسئولین فعلی و گذشته شهرداری های بوشهر و شیراز مشاهد نمود.همچنین پیشنهاد میگردد در صورت احداث تقاطع غیر همسطح در ورودی شهر کنگان با توجه به مجاورت آن با گلزار شهدای گمنام به پاسداشت خون این شهدای عزیز،تقاطع بنام شهدای گمنام نام گذاری شود و با طراحی زیبا و اجرای صحیح آن و فضا سازی محیط اطراف و مسیر های عبور و مرور سطحی و غیر سطحی تقاطع، نمادی زیبا از بندرکنگان در ورودی این شهر در مقابل دیدگان مردم و میهمانان شهر گذاشته شود.

نوبت بندی و قطعی برق در شهر کنگان/لب تشنه ایم و بر لب دریا نشسته ایم

نوبت بندی و قطعی برق در شهر کنگان- نیروگاه تولید برق شرکت ((ال ان جی)) در فاصله ۵ کیلومتری کنگان/ لب تشنه ایم و بر لب دریا نشسته ایم./ دلیل عدم استفاده ازظرفیت تولید برق نیروگاه شرکت ال ان جی همانند هر ساله برای تامین برق شهرستان کنگان چیست؟مسولان شهرستان کنگان و شرکت ((ال ان جی)) پاسخگو باشند.*

خلاصه خبر:

موضوعی که طی سالیان گذشته انجام پذیرفته و از ظرفیت تولید برق این نیروگاه برای تامین برق شهرستان کنگان در مواقع اضطراری و اینچنینی نیز استفاده شده است اما اکنون مشخص نیست………..سایت خبری و تحلیلی کنگان نیوز آمادگی خود را برای انتشار توضیحات مسئولین شهرستان کنگان و شرکت ال ان جی در خصوص این موضوع اعلام می دارد


بر اساس جدول زمان بندی منتشر شده، جریان برق خانگی در شهرستان کنگان در طول هفته بصورت نوبتی برای مناطق مختلف این شهرستان قطع خواهد شد و به احتمال بسیار زیاد این وضعیت تا پایان فصل تابستان ادامه دار خواهد بود.
بطور کلی از دلایلی که برای قطعی برق در سراسر کشور اعلام شده است می توان به نزدیک شدن به فصل تابستان و توان کم نیروگاه در تولید برق به دلیل کمبود بارش ها طی سال گذشته و بهار امسال اشاره نمود. مزید بر این استخراج غیر مجاز ارز دیجیتال و استفاده از ماینر ها با بهره گیری از برق بخش خانگی نیز از دیگر دلایل این قطعی های برق می باشد.
اما نکته قابل تامل در مورد قطعی برق در شهرستان کنگان وجود نیروگاه گازی تولید برق شرکت ال ان جی در فاصله ۵ کیلومتری شهر کنگان می باشد. با وجود انکه دلیل احداث نیروگاه شرکت ال ان جی ،تامین برق سایت این شرکت در زمان بهره بردای می باشد اما در حال حاضر به دلیل آنکه شرکت ال ان جی در حال بهره بردای نمی باشد و نیروگاه تولید برق سایت این شرکت کاملا آماده و امکان در مدار قرار گرفتن تولید برق را دارد و هممچنین اتصال نیروگاه به شبکه سراسری برق منطقه ای نیز کاملا پذیر هست می توان از ظرفیت تولید برق این نیروگاه برای تامین برق شهرهای جنوبی استان بوشهر خصوصا شهر کنگان که در مجاورت این نیروگاه قرار دارد استفاده نمود.موضوعی که طی سالیان گذشته انجام پذیرفته و از ظرفیت تولید برق این نیروگاه برای تامین برق شهرستان کنگان در مواقع اضطراری و اینچنینی نیز استفاده شده است اما اکنون مشخص نیست به چه دلایلی در شرایط کنونی و با وجود فصل گرما از برق تولیدی این نیروگاه برای تامین برق شهرستان کنگان استفاده نمی شود؟
باید در این خصوص منتظر توضیحات مسئولین شهرستان کنگان و مسئولین شرکت ال ان جی ماند؟
سایت خبری و تحلیلی کنگان نیوز آمادگی خود را برای انتشار توضیحات مسئولین شهرستان کنگان و شرکت ال ان جی در خصوص این موضوع اعلام می دارد

تحمل قطعی برق در گرمای شدید تابستان به قیمت پر کردن جیب سودجویان!؟ واحدهای استخراج رمزارز در کشور چقدر برق مصرف می کنند؟

تحمل قطعی برق در گرمای شدید تابستان به قیمت پر کردن جیب سودجویان!؟

واحدهای استخراج رمزارز در کشور چقدر برق مصرف می کنند؟

سود از جیب مردم / رانت انرژی در اختیار صنایع!؟

۶ درصد از تولید رمزارز جهانی در ایران با توجه به شرایط سخت کمبود برق؟!


به گزارش کنگان نیوز: به گفته رئیس هیات مدیره سندیکای برق ایران مصرف حدودی برق واحدهای ارزرمز کشور ۶ تا ۷ هزار مگاوات است که بی شک بر رقم مصرف برق تابستانه اثر می گذارد.
گرم شدن هوا از یک سو و کاهش بارندگی‌ها در سال آبی جاری که ظرفیت تولید برق نیروگاه‌های برقآبی کشور را متأثر می‌کند، موجب شده است تا امسال نیز تأمین پایدار برق کشور در بخش خانگی، کشاورزی و صنایع تبدیل به چالشی جدی شود. هر چند اولویت راهبردی برای مدیریت چنین شرایطی در وهله نخست مدیریت مصرف با استفاده از ابزارهای قیمتی و البته فرهنگی و در برخی موارد اجباری است، اما موضوع شناخت و مدیریت بخش‌های نو که به واحدهای صنعتی ما اضافه شدند نیز برای این مدیریت بی تأثیر نیست. به گفته مدیرعامل شرکت برق حرارتی امسال حدود ۲ هزار مگاوات به ظرفیت تولید کشور اضافه می‌شود. هرچند این رخداد در جهت توسعه زیرساخت‌های کشور است، اما به نظر می‌رسد همچنان تراز تولید، مصرف و البته کسب درآمد صنعت برق منفی است.
بی شک طی روزهای آینده، یکی از سر خط اصلی اخبار، نقش واحدهای استخراج ارزرمز در مصرف برق است. صنعتی نو که باوجود تلاش‌های بین نهادی، اما هنوز هم سامان مناسبی نگرفته است. این صنعت می‌تواند با سازمان یافتگی مناسبی علاوه بر کسب درآمد برای خود به واحدهای تولیدی برق کمک کند. این در حالی است که به گفته متخصصان امسال به احتمال خیلی زیاد، شاهد کاهش چشمگیر سهم نیروگاه‌های برق آبی با ظرفیت ۵ هزار مگاوات در تولید برق باشیم. چالشی که دو سال پیش زمینه ساز خاموشی‌های گسترده ای شد. اما اینکه در این میان اثرگذاری واحدهای ارزرمز در چالش برق و خاموشی تابستان ۱۴۰۰ چه میزان است، نیاز به بررسی و واکاوی دقیقی دارد.
ساز و کار یکپارچه ای نداریم
علی بخشی، رئیس هیأت مدیره سندیکای برق ایران در این باره با اشاره به اینکه در حال حاضر واحدهای استخراج ارزرمز یکی از مصرف کنندگان جدی برق در کشور به شمار می‌روند، گفت: تراز مصرفی برق این واحدها بر میزان کل مصرف برق کشور حقیقتاً اثرگذار است. البته بخشی از واحدهای این حوزه غیرمجاز هستند، بنابراین نمی‌توان امار دقیقی از بخش مصرف برق این واحدها از کل برق کشور در نظر داشت.
وی میزان حدودی مصرف برق واحدهای استخراج ارزرمز ها ۶ تا ۷ هزار مگاوات اعلام کرد و افزود: این رقم مصرف برق، میزان کمی نیست؛ چنانچه بارها شاهد بودیم که با از دست دادن ظرفیت نیروگاه‌های برق آبی به میزان ۵ هزار مگاوات به دلیل کاهش بارش‌ها، در تابستان به مشکل می‌خوریم. اما علت اینکه این واحدهای استخراج کننده ارزرمز تبدیل به چالش در سیستم برقی کشور شده اند، این است که ما ساز و کار یکپارچه و دقیقی برای فعالیت این واحدها تدوین نکرده ایم. همین روند موجب شده تا به دلیل وجود چنین نیازی این واحدها شکل گرفته و به عنوان یک مصرف کننده عمده وارد شبکه برق کشور شوند در حالی که ما کنترل دقیقی روی آنها نداریم.

سود از جیب مردم / رانت انرژی در اختیار صنایع
این مقام مسئول ادامه داد: این واحدها به ویژه در شرایط پیک مصرف برق می‌توانند در بحث خاموشی مؤثر باشند. ما برق یارانه ای در اختیار مصرف کنندگان خانگی، کشاورزی و مصرف کنندگان صنعتی بزرگ قرار می‌دهیم. بدیهی است که هزینه تمام شده تولید برق از هزینه دریافتی مشترکین بسیار بالاتر است. اما این یارانه وقتی به بخش خانگی یا کشاورزی تعلق می‌گیرد مفهوم متفاوتی از یارانه به بخش صنایع بزرگ مانند فولاد، مس، آلومینیوم، ذوب آهن و … دارد که واحدهای استخراج ارزرمزها نیز در دل این صنایع بزرگ به شمار می‌روند.
به گفته بخشی این صنایع بزرگ که واحدهای استخراج ارزرمز نیز شامل می‌شود، از سود قابل توجهی بهره می‌برند که بخشی از آن از محل یارانه برقی که دریافت می‌کنند، عاید می‌شود. به این ترتیب می‌توان گفت بخش نه چندان کمی از سود واحدهای عظیم صنعتی نشأت گرفته از رانت انرژی است که دولت در اختیار آنها قرار داده است و اختلاف هزینه تمام شده برق با رقم دریافتی از مشترک را دولت از محل منابع خود می‌پردازد. این در حالی است که وزارت نیرو بدهی سنگینی به پیمانکاران خود دارد که نشأت گرفته از این تراز منفی است.
رئیس هیأت مدیره سندیکای برق ایران با اشاره به اینکه بخشی از سود این واحدهای استخراج ارزرمز از جیب تولیدکنندگان و فعالان صنعت برق تأمین می‌شود، اظهار داشت: راهکار حل این مشکل، ورود وزارت نیرو یا توانیر به این حوزه به عنوان بخش تنظیم کننده است. به این ترتیب می‌توانند با توافقات هزینه‌ای و زمانی مصرف برق شأن، علاوه بر کاهش و مدیریت مصرف و هزینه برق، می‌توانند از مزایای این صنعت به بهترین شکل استفاده کنند/منبع :مهر

سهم ایران از استخراج رمزارز چقدر است؟

بر اساس گزارش‌های وزارت صمت استخراج جهانی سالیانه بیت کوین ۳۲۴ هزار بیت کوین معادل ۱۱ هزار میلیون دلار است که برآورد می‌شود استخراج فعلی این رمز ارز به صورت غیر رسمی در ایران سالیانه حدود ۴ تا ۶ درصد تولید جهانی، یعنی حدود ۱۹ هزار و ۵۰۰ بیت کوین، معادل ۶۶۰ میلیون دلار باشد.

عدم التزام عملی کاندیداها به اسلام با حکم دادگاه صالحه به اثبات می‌رسد

در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ تصویب شد

با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی از این پس عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی وی به اثبات می رسد.

به گزارش ایسنا نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس مواد ۳ و ۴ طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری، شوراها و مجلس شورای اسلامی را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.

ماده ۳ – تبصره (۲) ماده (۲۰) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی حذف می شود.

ماده ۴- بندهای ۱ الی ۶ ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اصلاح و شماره بندهای بعدی این ماده به ترتیب تغییر می یابد:

۱.تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران

۲.ابراز وفاداری به قانون اساسی واصل ولایت فقیه

۳.اعتماد والتزام عملی به اسلام

تبصره – عدم اعتقاد داوطلب به اسلام یا اقرار او و عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی وی به اثبات می رسد. منابع استعلام وزارت کشور و شورای نگهبان مطابق ماده ۴۸ این قانون شامل وزارت اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت احوال کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

۴- ارائه مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن به شرط داشتن هفت سال سابقه خدمت اجرایی در بخش های خصوصی یا دولتی یا فعالیت آموزشی یا پژوهش با تایید مراجع ذی ربط

۵. نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه

تبصره – سوء شهرت داوطلب صرفا با حکم قطعی دادگاه صالح اثبات می شود.

بازخوانی بیانات رهبر انقلاب درباره محیط زیست

بازخوانی بیانات رهبر انقلاب درباره محیط زیست

حفاظت از محیط زیست و احکام آن در متن قانون اساسی آمده است و جزء اصول قانون جمهوری اسلامی است.
بازخوانی بیانات رهبر انقلاب درباره محیط زیست
به گزارش کنگان نیوز،به گفته رهبر انقلاب وظیفه مسئولین حل مشکلات مردم در همه عرصه‌های اجتماعی است. مسأله محیط زیست و ایجاد رفاه نسبی برای مردم در این عرصه، یکی از حیطه‌های عملیاتی است که مسئولان را در معرض سؤال قرار می‌دهد. بدین ترتیب متناسب مقام معظم رهبری به عنوان نخستین شخصیت برجسته کشوری، به ارائه راهبرد و سیاست‌گذاری در این عرصه پرداخته‌اند.، بیاناتی در زمینه محیط زیست در دیدارهای مختلف ایراد فرموده‌اند. یادداشت پیش رو خلاصه‌ای از دیدگاه‌های ایشان در عرصه محیط زیست است.
حفظ محیط زیست به مثابه بستری برای حیات بشری، از سوی دین مبین اسلام مورد تأکید قرار گرفته است. قرآن کریم، روایات، سیره معصومان (ع) نیز بر این مسأله دلالت دارد. در همین مسیر رهبر معظم انقلاب نیز عنایت ویژه‌ای به این مسأله دارند. ایشان در توصیه به مسئولان مربوطه تأکید کرده‌اند که مسأله محیط زیست، مسأله این دولت یا آن دولت، مسأله‌ این شخص یا آن شخص، مسأله این جریان و آن جریان نیست؛ بلکه موضوع کشوری- ملی است که باید برای حل مشکلات آن، همه باید دست به دست یک‌دیگر دهند.»
مجموع سخنان و رهنمودهای رهبر انقلاب می‌تواند راهبردهای خوبی در مسأله محیط زیست ارائه کند. در ادامه بخشی از بیانات مقام ایشان درباره اهمیت محیط زیست از منظر اسلام و ادیان الهی و همچنین جلوگیری از تخریب طبیعت و محیط زیست می‌آید.
اهمیت حفظ طبیعت و محیط زیست بشری در اسلام
‌ ادیان الهی، نسبت به مسأله‌ حفظ طبیعت و محیط زیست بشری تعالیمی و آموزه‌هایی دارند؛ اسلام نیز در این زمینه نظرات روشنی دارد. از نظر اسلام، طبیعت متعلق به انسان است؛ «وَالأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ» (۲) یعنی زمین را برای انسان‌ها آفریده‌ایم. یا در آیه‌ دیگر قرآن، خداوند می‌فرماید: «هُوَ الَّذِى خَلَقَ لَکُم مَّا فىِ الْأَرْضِ جَمِیعًا» (۳) همه‌ آن‌چه که در زمین وجود دارد، برای شما انسان‌ها آفریده شده است. که منظور نوع انسانی است نه یک نسل یا مجموعه‌ای خاص. انسان‌ها‌ در همه‌ نسل‌ها باید بدانند که امانت‌دار بوده و در ملکیت این موهبت و عطیه‌ الهی که متعلق به همه‌ نسل‌های بشری است – چون هزاران سال دیگر، بشر در این کره‌ خاکی زندگی خواهد کرد – سهیم هستند. بنابراین باید این موهبت را امانت‌دارانه حفظ کنند.(۱)
کسی که طبیعت را تخریب می‌کند ـ به خصوص در آن جایی که ضایعات این تخریب، ماندگار یا احیانا غیرقابل جبران است ـ باید بداند که به همه‌ نسل‌های بشری که بعد از او خواهند آمد، خیانت کرده است. قرآن کریم در آیه‌ دیگر در ترسیم چهره‌ مطرود از انسان‌هایی که در زمین فساد و تخریب به وجود آورده‌اند می‌فرماید: « وَ إِذَا تَوَلَّی سَعَی فِی الأرضِ لِیُفسِدَ فِیهَا وَ یُهلِکَ الحَرثَ والنَّسلَ وَاللهُ لا یُحِبُّ الفَسَادَ» (۴) این اشخاص کسانی هستند که در روی زمین فساد می‌کنند؛ هم انسان‌ها را به نابودی می‌کشانند و هم فرآورده‌های زمین را تخریب می‌کنند. بنابراین از نظر اسلام، این نکته کاملا روشن است
استفاده صحیح از منابع، از ملاک‌های پیشرفت عاقلانه برای انسان
دانش در بخش‌ها و علوم مختلف پیش رفته است، اما ملاک سعادت بشر و پیشرفت بشر، دانش نیست، ملاک پیشرفت بشر، تسلط بر ابزارهایی که چند صباحی انسان را راضی نگه می‌دارند، نیست. ملاک پیشرفت بشر، صراط مستقیمی است که بشر در لابلای این حرکت دویست ساله آن را گم کرده است. آن روزی را شما در نظر مجسم کنید که دانشمندان برجسته‌ی بشر بنشینند، محاسبه کنند و با نتایج قطعی به این نقطه برسند، که اگر بشر پیشرفت‌های علمی را نه از راه پیموده شده‌ این دویست سال پی می‌گرفت؛ فرضا اگر بشر به جای استفاده‌ بی‌رویه از انرژی نفت و راه‌اندازی این کارخانه‌های عجیب و غریب در دنیا، از انرژی‌هایی که آن‌ها در دسترس بشر است، استفاده می‌کرد، در این دویست سال، دانش بشری در کنار پیشترفت‌ها، این ضایعات و فاجعه‌های بشری را به وجود نمی‌آورد؛ دانش امروزه بشر محیط زیست را به نابودی کشانده است، انسان از اخلاق تهی کرده است، فحشا، اختلاف طبقاتی، استعمار کشورهای ضعیف و لزوم حتمی تسلط قدرت‌های سلطه‌گر جهانی بر کشورهای دیگر در اثر همین پیشرفت علمی به وجود آمده است.
روزی دانش بشری این را کشف خواهد کرد که در این ۲۰۰ یا ۳۰۰ سال، با این دستآوردهای زیاد، بیراهه و کجراهه‌ای را پیموده است؛ و از این نکته غافل مانده‌اند که اگر به اندازه انگشت اشاره‌ای به هدایت الهی توجه می‌داشت، می‌توانست همین دستآوردها و بیشتر از آن‌ها را بدون این ضایعات، با این حجم از کوشش و تلاش به دست آورد.(۵)
استفاده صحیح از منابع طبیعی و محیط زیست در زمان ظهور تمدّن اسلامی به صورت کامل در دوران ظهور حضرت -بقیهاللَّه ارواحنافداه- شکل می‌گیرد. در دوران ظهور، تمدّن و دنیای حقیقی اسلامی به وجود خواهد آمد. بعضی افراد جامعه خیال می‌کنند، دوران ظهور حضرت بقیهاللَّه (ع) آخرِ دنیاست! درحالی که دوران ظهور حضرت بقیهاللَّه (ع) اوّلِ دنیاست؛ شروع حرکت انسان با مانع کمتر یا بدون مانع در صراط مستقیم الهی است. اگر صراط مستقیم الهی را مانند یک جاده‌ وسیع، مستقیم و همواری فرض کنیم، همه‌ انبیاء در این چند هزار سال گذشته آمده‌اند تا بشر را از کوره ‌راه‌ها به این جاده برسانند. وقتی به این جاده رسید، سِیر تند، همه‌جانبه‌، عمومی‌، موفق‌تر و بدون ضایعات خواهد بود.
دوره‌ ظهور، دوره‌ای است که بشریّت می‌تواند نفس راحتی بکشد؛ می‌تواند راه خدا را طی کند؛ و از همه‌ استعدادهای موجود در عالم طبیعت و در وجود انسان به شکل بهینه استفاده کند. امروز از امکانات بشر استفاده‌ بهینه نمی‌شود؛ استعدادها ضایع و نابود می‌شود؛ همه‌ پدیده‌هایی که علیه محیط زیست و در آلوده‌سازی محیط زیست وجود دارد، ناشی از استفاده غلط امکانات طبیعی است. بشر در مسیر تخریب محیط زیست افتاده است و پیش می‌رود.(۶)
عقوبت کفران نعمت در قبال طبیعت
بنابر نگرش اسلام – یقینا نگرش ادیان دیگر نیز همین است – همه‌ آنچه که در طبیعت و روی زمین وجود دارد، نعمت‌های خداوند است که به بشر داده؛ هدیه کرده است. انسان وظیفه دارد در مقابل آن‌ها خدا را شکر کند. اگر نعمت خداوند شکرگزاری شد، افزایش پیدا خواهد کرد. این شکرگزاری، همان تعامل درست و منطقی با طبیعت است. اگر کسی با پدیده‌های طبیعت تعامل صحیح و منطقی داشته باشد، طبیعت، خودش را در اختیار او می‌گذارد، یعنی طبیعت ضربه نمی‌خورد و افزایش پیدا می‌کند. نقطه‌ی مقابل آن این آیه است که: «وَلَئِن کَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِی لَشَدِیدٌ» (۷) اگر نعمت‌های الهی کفران شود، پشت سر آن، عقوبت الهی است. کفران نعمت‌های طبیعت چیست؟ عبارت است از تخریب، ضایع کردن، درست نشناختن و یا درست به کار نبردن آن‌ها. اگر این کفران اتفاق افتاد، به دنبالش عقوبت الهی خواهد بود عقوبت الهی چیست؟ همین چیزی است که ما امروز نشانه‌هایی از آن را – که ناشی از تخریب محیط زیست است – مشاهده می‌کنیم: بیماری‌ها، نابسامانی‌ها، کمبودها و مشکلاتی که بر بخش‌های عظیمی از آحاد بشر تحمیل می‌شود.(۸)
دیدگاه جامع اسلام درباره شیوه تعامل با طبیعت و محیط زیست
جامع‌ترین دیدگاه و صحیح‌ترین شیوه‌ تعامل با طبیعت و محیط زیست در اسلام بیان شده است؛ خداوند، جهان هستی و همه‌ پدیده‌ها را زیبا، متقن و موزون آفریده و ما باید رابطه‌ی خود را با آن‌ها تصحیح کنیم و با تصرفات نادرست خود آن‌را ویران، آلوده و جامعه را با بلا و مصیبت مواجه نسازیم‌.
نگاه اسلام به طبیعت و محیط – اعم از جاندار و بی‌جان – عاطفی، اخلاقی، معنوی و هدایت‌گرانه است و برخورداری از مواهب طبیعی نیز بر پایه‌ اصولی متین، عادلانه، حکیمانه، متوازن و سازنده استوار گردیده است. هدف متعالی اسلام برخوردار ساختن نسل‌های مختلف از نعمت‌های الهی و ایجاد جامعه‌ای سالم و به‌دور از فاصله‌ی طبقاتی و مستعد برای رشد و شکوفائی است و الزامات شرعی برای حفظ تعادل و توازن در استفاده از مواهب طبیعی با پرهیز از زیاده‌روی و مقیّد به عدم اضرار به غیر فراهم آورده است.(۹)
تاکید اسلام بر محیط زیست
اسلام بر روی محیط زیست تکیه و سفارشات فراوانی را نموده است؛ مفاهیمی که امروزه در زمینه محیط زیست مانند: حفظ محیط زیست،رعایت محیط زیست و… وجود دارد، جزو تعالیم اسلام بوده است.(۱۰)
تاکید قانون اساسی بر حفاظت از محیط زیست
حفاظت از محیط زیست و احکام آن در متن قانون اساسی آمده است و جزء اصول قانون جمهوری اسلامی است؛ علما، مجتهدین، حقوقدانان، سیاستمداران‌، شخصیت‌هایی مثل مرحوم آیت‌الله بهشتی‌ و دیگران حفظ محیط زیست را یکی از اصول قانون اساسی قرار داده‌اند و این مسأله را دولت، ملت و سازمان حفاظت از محیط زیست باید جدی بگیرند. (۱۱)
نتیجه گیری
توجه به اهمیت محیط زیست، معضلات و چالش‌های زیست محیطی به وجود آمده که نسل بشر را تهدید می‌کند مورد تأکید رهبر انقلاب بوده و سند راهبردی و سیاستگذاری آن نیز ابلاغ شده است. دستگاه اجرایی کشور موظف است در راستای حفاظت از محیط زیست، و با رویکردی جهادی و نه سازمان محور به حل مشکلات زیست محیطی کشور بپردازد و آن را از حرکت در مسیر بحران‌های اجتماعی نجات دهد.

هادی عیدی چگینی، پژوهشگر حوزه علمیه قم

انتخابات ۱۴۰۰ و زمین گیر شدن طبقه متوسط در جامعه ایران

انتخابات ۱۴۰۰ و زمین گیر شدن طبقه متوسط در جامعه ایران

✍سجادبهزادی ؛دانشجوی دکتری جامعه شناسی سیاسی

🔺در ایران به زودی انتخابات دیگری از راه خواهد رسید و سیزدهمین رئیس جمهور کشوردر سال ۱۴۰۰ معرفی خواهد شد.جریان اصلاحات در ایران که از نظر شکلی در میانه دهه ۷۰ ظهور کرد؛همواره برای ابراز وجود درانتخابات،جامعه هدف خود را طبقه متوسط قرار می داد.

🔺اصلاح طلبان طبقه متوسط را اهرم های بوروکراتیک(دیوان سالارانه) و تکنوکراتیک(فن سالارانه) رشد و توسعه جامعه می دانستند تا از این طریق مهم ترین گفتمان خود را که توسعه سیاسی بود به پیش ببرند.

🔺اما واقعیت جامعه ایران می گوید این طبقه دیگر حال وروز خوبی ندارد و هیچ زمانی مانند امروز زمین گیر نبوده است.اگرخلاصه ترین ویژگی طبقه متوسط را همان که در تعریف “وبر” آمده است بدانیم ، طبقه متوسط ایران دیگر سه ویژگی “قدرت، منزلت و ثروت(سطح متعارف)” را از دست داده است و در وضعیت بد معیشتی به سر می برد و خود را سرخورده و غیر موثر می بیند.

🔺این طبقه زمانی که حال و روز بهتری داشت بارها در بزنگاه های مختلف به کمک اصلاح طلبان در انتخابات آمد.حتی وقتی از طبقه متوسط خواسته شد از حسن روحانی که یک اصول گرای میانه رو هست حمایت شود، باز این طبقه خواسته اصلاح طلبان را اجابت کرد تا مانع از قدرت گرفتن تندروها شود.

🔺برای همین است که برخی گروه های سیاسی از زمین گیر شدن طبقه متوسط در فقر ونداری خوشحال هستند و این وضعیت را در انتخابات پیش رو به نفع خود می دانند.آنها می دانند در نظامهای غیردمکراتیک، رشد طبقۀ متوسط می تواند هزینه ساز باشد.

🔺طبقه متوسط امروز ایران ذهن درگیری دارد ودیگر به نفع هیچ رویداد سیاسی “ابتکار عمل” نخواهد داشت. ابتکارعمل نداشتن طبقه متوسط و زمین گیر ماندن آن، اگر چه ممکن است خوشحالی کوتاه مدتی برای منافع برخی افراد و گروه های سیاسی باشد اما خسرانی بزرگ تر برای یک سیستم وجامعه وحکایتی تلخ تر از یک انتخابات به دنبال خود خواهد داشت.

🔺اگر شرایط به گونه ای ادامه یابد که رئیس جمهوری آینده نتواند یا نخواهد در تحقق سه عنصر ” قدرت، منزلت و ثروت”برای طبقه متوسط تلاش کند؛بایدآینده ای تاریک تر را به انتظار بنشینیم.

🔺پویایی و کنشگری سیاسی طبقه متوسط همواره برای بسیاری از کشورهای توسعه یافته محل اعتناء بوده است. تمام کشورهایی که در دنیا پیشرفت کرده اند، اعم از غرب، آسیا و حتی آمریکا لاتین عموماً طبقۀ متوسط دارند. گفته می شود “طی ۲۰ سال آینده حدود ۵۰۰ میلیون نفر در آسیا و آمریکای لاتین به طبقۀ متوسط اضافه می شوند.این کشورها به این نتیجه رسیده اند از نظر علمی تقویت طبقۀ متوسط ضامن پیشرفت یک کشور است.

🔺بایدن رئیس جمهور جدید آمریکا نیز در مراسم تحلیف خود با اشاره به وضعیت این طبقه درجامعه آمریکا گفت”ما باید طبقه متوسط آمریکا را زنده کنیم.”بایدن می داند که این طبقه، موتور محرکه توسعه و تولید کشورش خواهد بود. او گفت”طبقه متوسط را دوباره خواهیم ساخت و پیشتازان عدالت و قدرت پارلمان (دموکراسی )خواهیم بود.”

🔺کشور چین نیز تنها در یک دهه گذشته از ۱۰۰ میلیون نفر از جمعیت خود فقرزدایی کرده است که یک دستاورد بزرگ و بی سابقه در طول تاریخ فقرزدایی بشر محسوب می شود.اگر چه فقر زدایی در چین با امریکا متفاوت است و الزاما به معنای تحقق خواسته های مهم تر طبقه متوسط نیست اما همین که ۱۰۰ میلیون نفر؛ آن گونه که در گزارش خبرگزاریها آمده است “دیگر هیچ نگرانی در مورد معیشت خود ندارند و از فرصت دریافت آموزش همگانی، خدمات پزشکی پایه، مسکن امن و آب آشامیدنی سالم و ایمن برخوردارند”؛ آغاز خوبی برای تحقق منزلت و دیگر آزادی های مورد نظر طبقه متوسط خواهد بود.

🔺بر خلاف چین و بسیاری از مناطق دیگر دنیا، در کشور ایران طی یک دهه گذشته، روزگار تلخی برای طبقه متوسط رقم خورده است.آمارها می گوید” از سال ۲۰۱۰ میلادی به این سو، نرخ فقر در مناطق روستایی دو برابر شده و در مناطق شهری ۶۰ درصد رشد کرده است. این مساله سبب شده است حدود ۸ میلیون شهروند ایرانی که در طبقه متوسط دسته‌بندی می‌شدند، به “طبقه متوسط پایین” بروند.

🔺 اگرطبقه متوسط در جامعه ایران زمین گیر بماند شایسته ها رئیس جمهور نخواهند شد.این طبقه آن گونه که ارسطو می گوید خود” شایسته فرمانروایی هستند” واگر حذف شوند هیچ شایسته ای فرمانروا نخواهد شد./کنگان نیوز

 

#کنگان #انتخابات_۱۴۰۰